Konkurs fotograficzny

Moje wakacje z PKP SKM
Edycja II

Weź udział w kolejnym konkursie - zrób zdjęcie na tle elementów infrastruktury linii kolejowej i wygraj wspaniałe nagrody dla swojego dziecka.

Archiwum:

Zasady udziału w konkursie
Moje wakacje z PKP SKM

Druga edycja

Zapraszamy wszystkie dzieci korzystające z naszych usług do udziału w konkursie. Przedmiotem konkursu jest  fotografia dziecka na tle elementów infrastruktury linii kolejowej nr 250 zarządzanej przez PKP SKM (perony, dworzec podmiejski w Gdyni, torowiska) lub pociągów PKP SKM wykonana przez opiekuna dziecka.

Zasady Konkursu

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

2. Fotografia zgłoszona do konkursu musi przedstawiać jedno dziecko i być autorstwa jednej osoby.

3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs tylko 1 fotografię, a załączona fotografia musi mieć rozdzielczość nie mniejsza niż. 2Mpix (MPx).

4. Autor może przesłać fotografię na nośniku, np. CD. Zgłoszenie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, wiek dziecka”. Do zgłoszeń prosimy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

5. Zgłoszenie do konkursy następuje w formie doręczonej PKP SKM karty zgłoszenia wg zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z załączonym nośnikiem CD. Na karcie zgłoszenia musi zostać zamieszczona zgoda opiekunów prawnych.

Regulamin konkursu

Galeria zdjęć
Galeria wideo
Bartosz Skwarczyński - lat 6
Eryk Kamiński - lat 7
Katarzyna Anna Krynicka - lat 7
Maciej Dyl - lat 6
Mateusz Kaszarnowicz - lat 6
Mateusz Musiał - lat 5
Michał Miciak - lat 5
Krzysztof Biedrzycki - lat 7
Paweł Waszczenko - lat 7
Antonina Janca - lat 9
Jan Marcin Ostrowski - lat 10
Kamil Mazur - lat 8
Martyna Dąbek - lat 9
Natalia Musiał - lat 8
Adam Waszczenko - lat 12
Agata Janca - lat 11
Jakub Dyl - lat 14
Natalia Kamińska - lat 13
Sara Kurkowska - lat 12
Zuzanna Zielińska - lat 14
(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.