Szczegóły informacji

Bezplatne przejazdy dla dzieci w dniu 1 czerwca 2017r.

data publikacji: 18-05-2017 12:43

Szanowni Państwo!

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że w dniu 01 czerwca 2017 r. każde dziecko do ukończenia 16 roku życia może odbyć bezpłatną podróż  od godziny 6:00 do godziny 22:00  pociągami SKM w dowolnej relacji (w tym również po linii PKM).

WARUNKI TARYFOWE STOSOWANIA OFERTY PROMOCYJNEJ „DZIEŃ DZIECKA Z PKP SKM"

OBOWIĄZUJĄCE W DNIU 1 CZERWCA 2017 ROKU

1. Uprawnieni

Każde dziecko do ukończenia 16 roku życia.

2. Zakres ważności

Osoba, o której mowa w ust. 1 może odbyć w dniu 01.06.2017 r. od godziny 6:00 do godziny 22:00 przejazd bezpłatny pociągiem SKM w dowolnej relacji na całej trasie SKM i PKM.

3. Warunki stosowania

1) uprawnienie do bezpłatnego przejazdu poświadcza dowolny dokument ze zdjęciem, poświadczający wiek dziecka. W przypadku dzieci, które nie posiadają dokumentu ze zdjęciem, a których wygląd jednoznacznie wskazuje, że nie ukończyły 16 roku życia, przejazd odbywa się bez okazania dokumentu,

2) przejazd musi zakończyć się do godziny 22:00 w dniu 1 czerwca 2017 r.

4. Zmiana umowy przewozu Przejście do pociągu innego przewoźnika - nie jest dozwolone.

(C) Copyright 2017 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.