Szczegóły informacji

Bilet z komórki - wystawianie faktur

data publikacji: 28-08-2013 00:00

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. od dnia 01 lutego 2013 roku uruchomiła sprzedaż biletów za pomocą SkyCash – systemu płatności przez komórkę. Bilet można kupić w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, bez konieczności stania w kolejce do kasy czy szukania automatu z biletami. Z rozwiązania, które właśnie wprowadza SKM korzystają już Koleje Mazowieckie i Koleje Wielkopolskie. Bilet w komórce to ogromne ułatwienie dla wszystkich korzystających z najtańszej i najpopularniejszej formy podróżowania w regionie.

SkyCash pozwala kupować bilety ofert specjalnych i relacyjne (pomiędzy dowolnymi stacjami/przystankami osobowymi) i przemieszczać się SKM z biletem w komórce na trasie Gdańsk Główny - Słupsk. Żeby dokonać zakupu, wystarczy uruchomić aplikację w telefonie, a następnie wybrać właściwą strefę lub stację początkową i końcową. Usługa umożliwia korzystanie ze wszystkich obowiązujących na danych liniach ulg i zniżek.

Aby zainstalować w komórce aplikację SkyCash, należy pobrać program wpisując w przeglądarce telefonu adres internetowy m.skycash.com lub wysyłając pustą wiadomość SMS na numer 510 510 205 (opłata zgodna z cennikiem operatora). Konto SkyCash można zasilić na wiele sposobów, m.in. bezpośrednio z podłączonej do systemu karty Visa lub MasterCard. Podczas kontroli wystarczy okazać bilet, który po zakupie zostaje automatycznie zapisany w zakładce „Kontrola biletów”.

Szczegółowa instrukacja zakupu i kontroli biletu z komórki

Zasady dotyczące korzystnia z biletu zakupionego za pośrednictwem telefonu komórkowego określone są wREGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) Obowiązuje od dnia 01 lutego 2013 r.

 

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z SkyCash znajdują się na stronie https://www.skycash.com/pl/czym-jest-skycash/bilety-kolejowe/skm-trojmiasto-1.html

 

Faktury

 

W celu uzyskania faktury za zakup biletów SKM Trójmiasto w systemie Sky Cash wyślij zlecenie na adres poczty elektronicznej reklamacje@skm.pkp.pl w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania płatności.

 

Jeżeli chcesz, aby faktura została wystawiona na osobę prywatną, umieść w korespondencji niezbędne dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego z którego dokonywany był zakup,12-cyfrowy numer identyfikacyjny transakcji oraz datę i kwotę transakcji.

 

Jeśli chcesz uzyskać fakturę na firmę, w zleceniu umieść: nazwę i adres firmy, NIP, numer telefonu komórkowego z którego została wykonana transakcja , 12-cyfrowy numer identyfikacyjny transakcji oraz datę i kwotę transakcji.

 

W treści zlecenia prosimy uwzględnić formułę "Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez wystawcę faktur:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

NIP 958-13-70-512

Faktura w formie elektronicznej w formacie PDF zostanie odesłana z adresu reklamacje@skm.pkp.pl na adres e-mail wskazany w zleceniu.

W przypadku braku akceptacji dla wysyłki faktury w formie elektronicznej faktura będzie oczekiwała na odbiór w kasie biletowej SKM Trójmiasto zlokalizowanej na Dworcu Podmiejskim na stacji Gdynia Główna (godziny otwarcia: 6.30 – 21.00).

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.