Aktualności PKP SKM

Przedłużenie ważności prolongaty elektronicznych legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta

Szanowni Podróżni,

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1464).

W związku z powyższym na podstawie art. 51b ust. 4 oraz art. 198b ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) legitymacje:

  • studenckie, lub
  • służbowe nauczycieli akademickich  (zarówno te wydane w formie elektronicznej, jak i papierowej)

- są ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności, tj. do dnia 14 października 2021 r.;

  • doktoranckie

– są ważne w okresie zawieszenia kształcenia doktorantów oraz 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności, tj. do dnia 14 października 2021 r.  

 

Archiwum

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO