Informacje dla podróżnych

Przedłużenie ważności prolongaty elektronicznych legitymacji studenckich i legitymacji doktoranta

Szanowni Podróżni,

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że na podstawie § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)  w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

W związku z powyższym legitymacje studenckie i doktoranckie oraz służbowe legitymacje nauczycieli akademickich (zarówno te wydane w formie elektronicznej, jak i papierowej) zachowują ważność  bez konieczności jej potwierdzania.

Dotyczy to również wszystkich ww. legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni lub kształcenia doktorantów oraz nie zostały prolongowane w związku z poprzednim Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2020 r., poz. 911), wydłużającym termin ważności ww. dokumentów do 29 listopada 2020 r.

Archiwum

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO