Informacje dla podróżnych

RODO

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych):

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
  2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawarcia i wykonania umowy przewozu oraz obowiązków i uprawnień Podróżnego związanych z zawartą umową przewozu, dochodzenia roszczeń z tytułu braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu), bądź braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu oraz realizacji przejazdu grupowego. W celu wystawienia Faktury Vat za zakupione bilety w kasach PKP SKM, lub kasach biletowych agencyjnych. W oparciu o zapisy art. 106a, 106b w Ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, (Dz.U. z 2017, poz. 1221 z późn. zm.);
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione organy kontrolne;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a, c i f, w tym na okres określony w jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu za zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza zapisy ww. Rozporządzenia;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji celów zawartych w ust. 3;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług. W razie pytań służymy pomocą.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO