Szczegóły informacji

Rozkłady jazdy od dnia 11.03.2018 r. do 09.06.2018 r. z podziałem na linie kolejowe.

data publikacji: 16-02-2018 14:50

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od niedzieli 11 marca 2018 roku zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów SKM.

 

Schemat linii obsługiwanych przez PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

 

Wszystkie pociągi PKP SKM kursujące na odcinku Gdańsk Śródmieście - Wejherowo,Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Kartuzy - Gdynia Główna po linii PKM oraz Gdynia Główna - Kościerzyna przystosowane są do swobodnego przewozu osób niepełnosprawnych.

 

1) Od 11.03.2018 r. do 09.06.2018 r. na odcinku Gdańsk Śródmieście - Gdańsk Główny - Gdynia Główna - Wejherowo - Lębork .

 

Dni robocze:

11.03.2018 - 09.06.2018 - odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - Gdańsk Śródmieście - format pdf

11.03.2018 - 09.06.2018 - odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - format excel

11.03.2018 - 09.06.2018 - odcinek Lębork - Gdańsk Śródmieście - format excel

 

 

Soboty:

11.03.2018-09.06.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - Gdańsk Śródmieście - format pdf

11.03.2018-09.06.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - format excel

11.03.2018-09.06.2018- odcinek Lębork - Gdańsk Śródmieście - format excel

 

19.05.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - Gdańsk Śródmieście - format pdf

19.05.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - format excel

19.05.2018- odcinek Lębork - Gdańsk Śródmieście - format excel

 

 

Niedziele i święta:

11.03.2018-09.06.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - Gdańsk Śródmieście - format pdf

11.03.2018-09.06.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - format excel

11.03.2018-09.06.2018- odcinek Lębork - Gdańsk Śródmieście - format excel

 

13.05.2018 i 27.05.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - Gdańsk Śródmieście - format pdf

13.05.2018 i 27.05.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - format excel

13.05.2018 i 27.05.2018- odcinek Lębork - Gdańsk Śródmieście - format excel

 

20.05.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - Gdańsk Śródmieście - format pdf

20.05.2018- odcinek Gdańsk Śródmieście - Lębork - format excel

20.05.2018- odcinek Lębork - Gdańsk Śródmieście - format excel

 

 

Legenda - format pdf

 

2) Rozkład jazdy na linie spalinowe (PKM) - żródło pochodzenia Pomorska Kolej Metroploitalna S.A.

Zawiera tabele z rozkładami jazdy na wszystkie stacje i przystanki:

Rozkład jazdy na linie spalinowe (PKM) - źródło pochodzenia - Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

 

 

3) Od 11.03.2018 r. do 09.06.2018 r. na odcinku Gdynia Główna - (Gdańsk Wrzeszcz) - Kościerzyna

 

Gdynia Główna - (Gdańsk Wrzeszcz) - Kościerzyna -format pdf

Gdynia Główna - (Gdańsk Wrzeszcz) - Kościerzyna -format excel

 

4) Od 11.03.2018 r. do 09.06.2018 r. na odcinku Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Kartuzy/Gdynia Główna  po linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

 

Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Kartuzy/Gdynia Główna - format pdf

Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Port Lotniczy - Kartuzy/Gdynia Główna - format excel

 

Legenda (trakcja spalinowa) - format pdf

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.