Szczegóły informacji

WZAJEMNE HONOROWANIE BILETÓW OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

data publikacji: 31-12-2018 11:11

Szanowni Podróżni

PKP Szybka kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące zasady wzajemnego honorowania biletów pomiędzy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., a Przewozy Regionalne sp. z o.o. :

1) W pociągach Przewozy Regionalne sp. z o.o. honorowane są wszystkie bilety okresowe PKPSzybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. na odcinkach:

·Lębork – Gdańsk Główny,

·Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz /Gdańsk Osowa – Kościerzyna/Kartuzy (trakcja   spalinowa),

·Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna (trakcja spalinowa).

2) W pociągach Przewozy Regionalne sp. z o.o. honorowane są wszystkie bilety jednorazowe PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. na odcinkach:

·Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz /Gdańsk Osowa – Kościerzyna/Kartuzy (trakcja spalinowa),

·Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna (trakcja spalinowa).

3) W pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. honorowane są bilety okresowe Przewozy Regionalne sp. z o.o. wydane według oferty „Bilet dobrych relacji” na odcinkach:

· Lębork – Gdańsk Śródmieście,

· Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz /Gdańsk Osowa – Kościerzyna/Kartuzy (trakcja spalinowa),

· Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna (trakcja spalinowa).

4) W pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. honorowane są bilety jednorazowe Przewozy Regionalne sp. z o.o. według oferty „Bilet dobrych relacji” na odcinkach:

·Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz/Gdańsk Osowa – Kościerzyna/Kartuzy (trakcja spalinowa),

·Gdańsk Wrzeszcz – Kartuzy/Kościerzyna (trakcja spalinowa),

·Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdynia Główna (trakcja spalinowa).

5) W pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. honorowane są bilety jednorazowe Przewozy Regionalne sp. z o.o. wydane według oferty „Bilet miejski” na obszarze ograniczonym stacjami/przystankami osobowymi:

·Gdańsk Śródmieście – Gdańsk Osowa – Sopot Kamienny Potok.

Uwaga:

W pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. nie są honorowane bilety  jednorazowe Przewozy Regionalne sp. z o.o. na odcinku Lębork – Gdańsk Śródmieście, za zastrzeżeniem pkt. 5) powyżej.

Bilety jednorazowe i okresowe wydane dla pracowników, emerytów i rodzin kolejowych są honorowane tylko w pociągach tej Spółki na którą zostały sprzedane.

Wzajemne honorowanie biletów PKP SKM oraz PR (POLREGIO) nie obejmuje przewozu rowerów.

 

 

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.