Szczegóły informacji

Bilety łączone przez internet.

data publikacji: 22-03-2016 10:00

 

Bilety łączone za 150 zł, 210 zł i 230 zł dostępne przez INTERNET

Przypominany o  możliwość zakupu tych biletów również przez Internet. To duża wygoda, oszczędność pieniędzy i czasu dla podróżnych, którzy nie będą już musieli kupować części papierowej w kasach biletowych na dworcach kolejowych w Gdańsku, Sopocie czy Gdyni. Wszystko można załatwić przez Internet i zapisać na jednej karcie elektronicznej.

Bilety te można naładować na jedynym z wielu funkcjonujących już w aglomeracji trójmiasta nośników np.: karta elektroniczna ZTM Gdańsk, ZKM Gdynia czy MZK Wejherowo, a nawet elektronicznej legitymacji studenckiej.

Sprzedaż internetowa dostępna jest na stronie:

https://wniosek.mzkwejherowo.pl/isoke.html

Jest na niej widoczna aktywna ikona SKM, kliknięcie w którą umożliwi zakup części kolejowej biletu łączonego. Nowa funkcjonalność - zapisanie części kolejowej na karcie elektronicznej, umożliwi również odtworzenie całego biletu na wypadek utraty karty.

Bilet za 230 zł

Bilet sieciowy wszystkich organizatorów za 230 zł - uprawnia do przejazdów - pojazdami ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo a także pociągami SKM (w tym po linii PKM) i PR na obszarze ograniczonym stacjami: Luzino, Cieplewo, Reda, Rekowo, Borkowo, i Babi Dół (kierunek z Koscierzyny).

Bilet za 210 zł

Bilet sieciowy jednego organizatora za 210 zł - uprawnia do przejazdów - do wyboru- albo pojazdami ZTM w Gdańsku, albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo a także pociągami SKM (w tym po linii PKM) i PR na obszarze ograniczonym stacjami: Luzino, Cieplewo, Reda, Rekowo, Borkowo, i Babi Dół (kierunek z Koscierzyny).

Bilet za 150 zł Gdańsk + Sopot

Bilet łączony za 150 zł  Gdańsk + Sopot, upoważnia do przejazdów pociagami PKP SKM (w tym po linii PKM) oraz Przewozów Regionalnych na obszarze ograniczonym stacjami: Gdańsk Lipce, Gdańsk Osowa, Sopot Kamienny Potok, oraz pojazdami ZTM Gdańsk.

Bilet za 150 zł Gdynia + Sopot

Bilet  łączony za 150 zł Gdynia + Sopot, upoważnia do przejazdów pociągami PKP SKM oraz Przewozów Regionalnych na obszarze ograniczonym stacjami: Sopot Wyścigi, Gdynia Wielki Kack, Gdynia Cisowa oraz pojazdami ZKM Gdynia.

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.