Szczegóły informacji

DZIAŁANIA PKP SKM W TRÓJMIEŚCIE W MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

data publikacji: 11-03-2020 16:04

 

Szanowni Podróżni

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od 11.03.2020 r. do odwołania drzwi w pociągach PKP SKM są otwierane i zamykane przez kierowników pociągów. Przyciski przy drzwiach zostały wyłączone. Dotyczy to pociągów elektrycznych i spalinowych (na liniach PKM). Nadal działają pozostałe przyciski - alarmowe lub służące np. wezwaniu obsługi pociągu.

Co najmniej raz dziennie infrastruktura pasażerska oraz pociągi SKM są myte i dezynfekowane. - Szczególny nacisk kładziony jest na elementy najczęściej dotykane przez pasażerów - przyciski, uchwyty, stoliki itp. . Dezynfekowane są także ekrany dotykowe automatów biletowych.

Od 19 marca pociągi PKP SKM są dodatkowo dezynfekowane nowoczesną metodą zamgławiania.

Toalety z obiegiem otwartym, które są w niektórych niezmodernizowanych pociągach, zostały wyłączone z użytkowania.  W pozostałych toaletach (z obiegiem zamkniętym) zostały wyłączone elektryczne suszarki do rąk. Toalety te zostały wyposażone w ręczniki papierowe

W gablotach na stacjach i przystankach zostały umieszczone plakaty przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną i Narodowy Fundusz   Zdrowia, w pociągach wyposażonych w monitory emitowany jest film dotyczący tej tematyki.

Zachęcamy Podróżnych do ograniczenia używania monet i banknotów. Zalecamy kupowanie biletów przede wszystkim przez aplikacje w telefonach i Internet. Automaty biletowe i kasy nadal sprzedają bilety, podobnie jak i kierownicy pociągów. W takich przypadkach, w miarę możliwości, zalecamy posługiwanie się kartami płatniczymi.

Kierownicy pociągów/ konduktorzy, kontrolerzy biletów i kasjerzy przy sprzedaży biletów otrzymali polecenie, aby ograniczyć kontakt fizyczny z przedmiotami podawanymi przez podróżnych (dokumenty przewozu, bilety, karty miejskie, karty płatnicze, itp.). Podróżnych prosimy, by okazywali bilet w taki sposób, aby pracownik mógł stwierdzić ważność takiego dokumentu bez brania go do ręki.

 

ZMIENIONY (TYMCZASOWY) ROZKŁAD JAZDY

Od 19 marca do 27 marca 2020 r. obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów PKP SKM.

W godzinach szczytu, na odcinku Gdańsk Śródmieście - Gdynia Chylonia    pociągi jeżdżą co 15 minut.

Pociągi do Wejherowa i Lęborka jeżdżą z z taką częstotliwością jak dotychczas.

W soboty i niedziele pociągi PKP SKM    kursują zgodnie z obecnie obowiązującym tzw. zamknięciom rozkładem jazdy (co 30 minut) .  Ograniczone zostało także kursowanie pociągów nocnych oraz na tzw. liniach PKM.

Szczegółowy rozkład jazdy  jest  dostępny m.in. na naszej stronie http://www.skm.pkp.pl/ oraz w gablotach na stacjach/przystankach.

 

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.