Szczegóły informacji

Informacja o funkcjonowaniu Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

data publikacji: 17-03-2017 08:27

Informujemy o funkcjonowaniu Rzecznika Praw Pasażera Kolei www.pasazer.gov.pl którego zadaniem jest pozasądowe polubowne rozstrzyganie sporów na linii przewoźnik - pasażer.

Podróżny, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem swojej reklamacji przez przewoźnika ma prawo złożyć wniosek do rzecznika na adres poczty elektronicznej rzecznik@utk.gov.pl

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.