Szczegóły informacji

Informacja o funkcjonowaniu Rzecznika Praw Pasażera Kolei

23-10-2017 09:08 |

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., informuje o funkcjonowaniu Rzecznika Praw Pasażera Kolei, którego zadaniem jest pozasądowe rozwiązywanie sporów w związku ze świadczonymi przez PKP SKM usługami. Z Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzecznik@pasazer.gov.pl, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Więcej informacji  na stronie www.pasazer.gov.pl  
(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.