SKM Dzieciom

 

Projekt edukacyjno - informacyjny dla najmłodszych klientów PKP SKM

Archiwum:

Informacje o akcji SKM dzieciom

Projekt ”PKP SKM dla najmłodszych” skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. Do młodych pasażerów PKP SKM, którzy poznają tajniki poruszania się po obszarze kolejowym. Zachęcamy wychowawców, aby zgłaszali się do nas w celu poszerzenia wiedzy dzieci o bezpieczeństwie i zaletach korzystania z transportu jaki oferuje PKP SKM.

Spółka PKP SKM gwarantuje profesjonalnych przedstawicieli, którzy będą prowadzili spotkania z dziećmi. Nasi najmłodsi pasażerowie zasługują na szczególną uwagę i oni także zadają najwięcej pytań. Trzeba pamiętać, że to właśnie dzieci, a właściwie ich przyzwyczajenia, będą miały wpływ na przyszłość nas wszystkich.

Proponujemy wychowawcom dzieci:

1. Wycieczki do siedziby Spółki.

2. Zajęcia zorganizowane w Państwa placówce, które trwają od 30 do 45 minut.

Dzieci podczas zajęć dowiadują się o poszczególnych zawodach na kolei, zasadach bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, o tym jak należy korzystać z usług PKP SKM, kogo powiadomić w przypadku zgubienia rzeczy lub wypadku.

Dzieci najczęściej pytają po jakich torach jeżdżą pociągi? Kto kieruje pociągami? Kto układa tory? Jak to się dzieje, że pociągi na siebie nie wpadają? Gdzie kupić bilet na pociąg PKP SKM?

Naszym celem jest kształtowanie świadomości dzieci jako użytkowników komunikacji kolejowej, przekazując jednocześnie wiedzę o zaletach zrównoważonego transportu, który może być nie tylko tańszy ale jest bardziej ekologiczny, komfortowy i przyjemne. Spotkania z dziećmi przebiegają jako forma interaktywnego zdobywania wiedzy sprawdzenia naocznego jak pracują pracownicy PKP SKM, jak sprzedawane są bilety, jakie znaki obowiązują na kolei.

Wszystkich zainteresowanych wychowawców prosimy o zgłoszenie chęci wycieczki lub akcesu zaproszenia przedstawicieli Spółki do placówki na adres:

atokarska@skm.pkp.pl

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.