Szczegóły informacji

Honorowanie biletów PKP SKM w pociągach PR na odcinku Gdańsk Główny – Gdynia Chylonia - Gdańsk Główny do 8 grudnia 2018 r.

data publikacji: 04-04-2018 10:29

Szanowni Podróżni

Do 8 grudnia 2018 roku na odcinku Gdańsk Główny –Gdynia Chylonia - Gdańsk Główny, w pociągach spółki

Przewozy Regionalne (POLREGIO) honorowane są bilety okresowe (normalne oraz z ulgą ustawową i handlową)

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Honorowanie to nie dotyczy:

- pociągu „MOTŁAWA” R-90112/3 relacji Olsztyn Główny – Gdynia Główna, odjazd ze stacji początkowej o 20:05

- pociągu „MOTŁAWA” R-90100/1 relacji Gdynia Główna – Olsztyn Główny, odjazd o 05:06

- pociągu „TUR” R-55228/9 relacji Chojnice – Gdynia Główna, odjazd o 07:52

- pociągu „TUR” R-55206/7 relacji Gdynia Główna – Chojnice, odjazd o 16:07

- pociągu R-55438 relacji Gdynia Chylonia – Tczew, odjazd o 17:23

- pociągu R-55442 relacji Gdynia Główna – Tczew, odjazd o 18:16

- pociągu R-58225 relacji Tczew – Słupsk, odjazd o 18:38

- pociągu R-55360 relacji Gdynia Główna – Grudziądz, odjazd o 19:00

- pociągu R-95955 relacji Grudziądz - Gdynia Główna. odjazd o 09:07

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.