O nas

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania realizuje zadania związane z:

1)     szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty,

2)     przeprowadzaniem szkoleń oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów,

3)     organizacją egzaminów maszynistów elektrycznych pojazdów trakcyjnych oraz egzaminów na pozostałe stanowiska pracownicze w Spółce,

4)     organizacją innych kursów i szkoleń, w tym specjalistycznych niezbędnych dla doskonalenia zawodowego kadr Spółki.

5)     organizowaniem dla pracowników Spółki szkolenia z zakresu BHP.

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania jest wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerem: PL/19/2015.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00002/2014 prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Dokument "Wyciąg z raportu nt. funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2015.

Regulamin dla uczestników szkoleń w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania 2016 r..

Dokument "Wyciąg z raportu nt. funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2016.

Dokument "Raport nt. funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w 2017.

Kontakt

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni

ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia

tel./fax: +48 58 721 28 50

e-mail: osrodekszkolenia@skm.pkp.pl

NIP: 958-13-70-512

REGON: 192 488 478

Konto: BGK Oddział w Gdańsku

nr 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.