Oferta

Oferta działalności Ośrodka obejmuje:

▪ organizację profesjonalnych szkoleń specjalistycznych dotyczących pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Nasze szkolenia opierają się na wewnętrznych programach szkoleń zatwierdzonych przez Zarząd Spółki,

▪ przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i okresowych. Urząd Transportu Kolejowego powołał komisje egzaminacyjne przy PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. na następujące stanowiska:

- Maszynista elektrycznego pojazdu trakcyjnego,

- Kierownik pociągu,

- Dyżurny ruchu,

- Rewident taboru,

- Dróżnik przejazdowy,

- Nastawniczy,

- Manewrowy,

- Ustawiacz,

- Automatyk.

▪ organizacja szkoleń w zakresie BHP,

▪ organizację szkoleń miękkich (m.in. obsługi klienta, kompetencji społecznych, menadżerskich, interpersonalnych, funkcjonowania w sytuacjach trudnych).

Kontakt

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni

ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia

tel./fax: +48 58 721 28 50

e-mail: osrodekszkolenia@skm.pkp.pl

NIP: 958-13-70-512

REGON: 192 488 478

Konto: BGK Oddział w Gdańsku

nr 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

Formularze

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.