Szczegóły promocji

Bilet abonamentowy

data publikacji: 03-11-2008 14:42

Bilet abonamentowy strefowy składa się z 8 biletów, tj. biletu zasadniczego i 7 biletów kuponów, uprawniających do odbycia 8 przejazdów jednorazowych

Bilet należy kasować zgodnie z numeracją określoną na biletach-kuponach

Posiadacz biletu abonamentowego obowiązany jest skasować kupon biletu abonamentowego na określony przejazd w kasowniku przed wejściem do pociągu. Kupon stanowi integralną część biletu abonamentowego i do czasu zakończenia przejazdu nie wolno go odrywać od biletu zasadniczego. Kupon oderwany od biletu zasadniczego jest nieważny.

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.