Table of fees

bilet jednorazowy One way

Distance:
 • 1 - 6
 • 7 - 12
 • 13 - 18
 • 19 - 24
 • 25 - 30
 • 31 - 40
 • 41 - 50
 • 51 - 60
 • 61 - 70
 • 71 - 80
 • 81 - 90
 • 91 - 100
 • 101 - 120
 • 121 - 140
 • 141 - 160
 • 161 - 180
 • 181 - 200
 • 201 - 220
Relief: Price:
Normal 3,20 zł
Relief 25% 2,40 zł
Relief 33% 2,14 zł
Relief 37% 2,02 zł
Relief 49% 1,63 zł
Relief 50% 1,60 zł
Relief 51% 1,57 zł
Relief 78% 0,70 zł
Relief 93% 0,22 zł
Relief 95% 0,16 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 4,20 zł
Relief 25% 3,15 zł
Relief 33% 2,81 zł
Relief 37% 2,65 zł
Relief 49% 2,14 zł
Relief 50% 2,10 zł
Relief 51% 2,06 zł
Relief 78% 0,92 zł
Relief 93% 0,29 zł
Relief 95% 0,21 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 5,50 zł
Relief 25% 4,12 zł
Relief 33% 3,68 zł
Relief 37% 3,46 zł
Relief 49% 2,80 zł
Relief 50% 2,75 zł
Relief 51% 2,69 zł
Relief 78% 1,21 zł
Relief 93% 0,38 zł
Relief 95% 0,27 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 6,50 zł
Relief 25% 4,87 zł
Relief 33% 4,35 zł
Relief 37% 4,09 zł
Relief 49% 3,31 zł
Relief 50% 3,25 zł
Relief 51% 3,18 zł
Relief 78% 1,43 zł
Relief 93% 0,45 zł
Relief 95% 0,32 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 7,50 zł
Relief 25% 5,62 zł
Relief 33% 5,02 zł
Relief 37% 4,72 zł
Relief 49% 3,82 zł
Relief 50% 3,75 zł
Relief 51% 3,67 zł
Relief 78% 1,65 zł
Relief 93% 0,52 zł
Relief 95% 0,37 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 8,50 zł
Relief 25% 6,37 zł
Relief 33% 5,69 zł
Relief 37% 5,35 zł
Relief 49% 4,33 zł
Relief 50% 4,25 zł
Relief 51% 4,16 zł
Relief 78% 1,87 zł
Relief 93% 0,59 zł
Relief 95% 0,42 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 9,50 zł
Relief 25% 7,12 zł
Relief 33% 6,36 zł
Relief 37% 5,98 zł
Relief 49% 4,84 zł
Relief 50% 4,75 zł
Relief 51% 4,65 zł
Relief 78% 2,09 zł
Relief 93% 0,66 zł
Relief 95% 0,47 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 10,50 zł
Relief 25% 7,87 zł
Relief 33% 7,03 zł
Relief 37% 6,61 zł
Relief 49% 5,35 zł
Relief 50% 5,25 zł
Relief 51% 5,14 zł
Relief 78% 2,31 zł
Relief 93% 0,73 zł
Relief 95% 0,52 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 12,50 zł
Relief 25% 9,37 zł
Relief 33% 8,37 zł
Relief 37% 7,87 zł
Relief 49% 6,37 zł
Relief 50% 6,25 zł
Relief 51% 6,12 zł
Relief 78% 2,75 zł
Relief 93% 0,87 zł
Relief 95% 0,62 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 13,50 zł
Relief 25% 10,12 zł
Relief 33% 9,04 zł
Relief 37% 8,50 zł
Relief 49% 6,88 zł
Relief 50% 6,75 zł
Relief 51% 6,61 zł
Relief 78% 2,97 zł
Relief 93% 0,94 zł
Relief 95% 0,67 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 14,50 zł
Relief 25% 10,87 zł
Relief 33% 9,71 zł
Relief 37% 9,13 zł
Relief 49% 7,39 zł
Relief 50% 7,25 zł
Relief 51% 7,10 zł
Relief 78% 3,19 zł
Relief 93% 1,01 zł
Relief 95% 0,72 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 15,50 zł
Relief 25% 11,62 zł
Relief 33% 10,38 zł
Relief 37% 9,76 zł
Relief 49% 7,90 zł
Relief 50% 7,75 zł
Relief 51% 7,59 zł
Relief 78% 3,41 zł
Relief 93% 1,08 zł
Relief 95% 0,77 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 17,50 zł
Relief 25% 13,12 zł
Relief 33% 11,72 zł
Relief 37% 11,02 zł
Relief 49% 8,92 zł
Relief 50% 8,75 zł
Relief 51% 8,57 zł
Relief 78% 3,85 zł
Relief 93% 1,22 zł
Relief 95% 0,87 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 19,50 zł
Relief 25% 14,62 zł
Relief 33% 13,06 zł
Relief 37% 12,28 zł
Relief 49% 9,94 zł
Relief 50% 9,75 zł
Relief 51% 9,55 zł
Relief 78% 4,29 zł
Relief 93% 1,36 zł
Relief 95% 0,97 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 21,50 zł
Relief 25% 16,12 zł
Relief 33% 14,40 zł
Relief 37% 13,54 zł
Relief 49% 10,96 zł
Relief 50% 10,75 zł
Relief 51% 10,53 zł
Relief 78% 4,73 zł
Relief 93% 1,50 zł
Relief 95% 1,07 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 23,50 zł
Relief 25% 17,62 zł
Relief 33% 15,74 zł
Relief 37% 14,80 zł
Relief 49% 11,98 zł
Relief 50% 11,75 zł
Relief 51% 11,51 zł
Relief 78% 5,17 zł
Relief 93% 1,64 zł
Relief 95% 1,17 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 25,50 zł
Relief 25% 19,12 zł
Relief 33% 17,08 zł
Relief 37% 16,06 zł
Relief 49% 13,00 zł
Relief 50% 12,75 zł
Relief 51% 12,49 zł
Relief 78% 5,61 zł
Relief 93% 1,78 zł
Relief 95% 1,27 zł
Relief 100% 0,00 zł
Relief: Price:
Normal 27,50 zł
Relief 25% 20,62 zł
Relief 33% 18,42 zł
Relief 37% 17,32 zł
Relief 49% 14,02 zł
Relief 50% 13,75 zł
Relief 51% 13,47 zł
Relief 78% 6,05 zł
Relief 93% 1,92 zł
Relief 95% 1,37 zł
Relief 100% 0,00 zł
Normal
Relief 25% Entitled to relief are:
 • Osoby, które ukończyły 60 lat.
Relief 33% Entitled to relief are:
 • Nauczyciele
Relief 37% Entitled to relief are:
 • Rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dn. 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.)
 • Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, do ukończenia 24 roku życia
 • Inwalida wojenny wojskowy (inna niż I grupa)/ emeryt/rencista 2 razy w roku na podstawie zaświadczenia/ weteran/ cywilna niewidoma ofiara działań wojennych całkowicie niezdolna do pracy
 • Osoby niewidome, jeśli nie uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
 • Inwalidzi wojenni/wojskowi w stopniu innym niż znaczny
 • Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi (II,III gr)
 • Zniżka dla posiadaczy Karty Polaka
Relief 49% Entitled to relief are:
 • Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Relief 50% Entitled to relief are:
 • Osoby, których pracodawca wykupił uprawnienie do ulgi 50%
Relief 51% Entitled to relief are:
 • Kombatanci oraz inne osoby uprawnione będące emerytami , rencistami i inwalidami
 • Student do ukończenia 26 roku życia/ doktorant do ukończenia 35 roku życia
Relief 78% Entitled to relief are:
 • Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
 • Zniżka dla dzieci/ młodzieży niepełnosprawnej lub jego opiekuna wyłącznie przy przejazdach określonych w ustawie (np. z miejsca zamieszkania do szkoły lub na turnus rehabilitacyjny i z powrotem)
 • Inwalida wojenny i wojskowy zaliczeni do I gr.
 • Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji
Relief 93% Entitled to relief are:
 • Zniżka dla osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji (inwalida I grupy)
Relief 95% Entitled to relief are:
 • Przewodnik towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalida I gr)
 • Przewodnik towarzyszący osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji (inwalida I gr.)
Relief 100% Entitled to relief are:
 • Dzieci do 4 lat

Select
ticket type

You can check the price of your journey by selecting start and destination station in "Passenger center"
Check relief

INFOLINIA

Więcej informacji odnośnie cen biletów pod nr tel.:

(58) 721 21 70

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.