Informacje

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od dnia 04 grudnia 2009 r. na mocy art. 19 ust. 2 rozporządzenia 1371/2007/WE osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej bilety oferowane są bez dodatkowych opłat. Przewoźnik kolejowy nie może odmówić osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu, ani żądać, aby osobie tej towarzyszyła w podróży inna osoba, chyba, że jest to absolutnie konieczne w celu zapewnienia zgodności z zasadami dostępu, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia. Zapis ten oznacza, że osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej zdolności ruchowej nie musi zgłaszać faktu przejazdu bez ważnego biletu kierownikowi pociągu. Wystarczy zajęcie miejsca w wagonie.

 

Ponadto w przypadku:

  • odprawy lub ujawnienia braku biletu osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej w pociągu - nie wolno pobierać opłaty za wydanie/skasowanie biletu,
  • w celu zorganizowania pomocy podczas podróży pociągami SKM, niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą zgłaszać się pod numerem tel. 058 721-12-11.

 

Poniżej przestawiamy wykaz wind oraz podjazdów na poszczególnych stacjach i przystankach:

 

1. Gdynia Główna - winda oraz podjazd

2. Gdynia Wzg.Św.Maks. - winda

3. Sopot - dwie windy

4. Sopot Wyścigi - winda

5. Gdańsk Żabianka-AWFiS - winda

6. Gdańsk Oliwa - winda

7. Gdańsk Przymorze - Uniwersytet - winda

8. Gdańsk Zaspa - przejście w poziomie szyn z pozdjazdem

9. Gdańsk Wrzeszcz - winda

10. Gdańsk Politechnika - winda

11. Gdańsk Główny - winda na peron 3

11. Gdańsk Śródmieście - winda

 

 

Ważne informacje

brak nowości na liście.

(C) Copyright 2017 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.