Informacje

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od dnia 04 grudnia 2009 r. na mocy art. 19 ust. 2 rozporządzenia 1371/2007/WE osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej bilety oferowane są bez dodatkowych opłat. Przewoźnik kolejowy nie może odmówić osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu, ani żądać, aby osobie tej towarzyszyła w podróży inna osoba, chyba, że jest to absolutnie konieczne w celu zapewnienia zgodności z zasadami dostępu, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia. Zapis ten oznacza, że osoba niepełnosprawna lub o ograniczonej zdolności ruchowej nie musi zgłaszać faktu przejazdu bez ważnego biletu kierownikowi pociągu. Wystarczy zajęcie miejsca w wagonie.

 

Ponadto w przypadku:

  • odprawy lub ujawnienia braku biletu osób niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej w pociągu - nie wolno pobierać opłaty za wydanie/skasowanie biletu,
  • w celu zorganizowania pomocy podczas podróży pociągami SKM, niepełnosprawni i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą zgłaszać się pod numerem tel. 58 721-12-11.

 

Poniżej przestawiamy wykaz wind oraz podjazdów na poszczególnych stacjach i przystankach linii kolejowej zarządzanej przez:

1) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o:

1. Gdynia Cisowa - winda przy wejściu na peron

2. Gdynia Główna - winda przy wejsciu od strony Dworca Podmiejskiego oraz podjazd przy wejściu od strony Dworca

Głównego

3. Gdynia Wzg.Św.Maks. - winda przy wejściu na peron

4. Sopot - windy przy każdym wejściu na peron

5. Sopot Wyścigi - winda przy wejściu na peron

6. Gdańsk Żabianka-AWFiS - winda przy wejściu na peron

7. Gdańsk Oliwa - winda przy wejściu na peron

8. Gdańsk Przymorze - Uniwersytet - winda przy wejściu na peron - wejście od strony stacji Gdańsk Główny

9. Gdańsk Zaspa - przejście w poziomie szyn z podjazdem od strony stacji Gdynia Główna

10. Gdańsk Wrzeszcz - windy przy każdym wejściu na peron

11. Gdańsk Politechnika - winda przy wejściu na peron

12. Gdańsk Główny - winda przy wejściu na peron 3 - nieczynna od dnia 7 stycznia 2018 roku na czas remontu tunelu

13. Gdańsk Śródmieście - winda przy wejściu na peron

2) Pomorską Kolej Metropolitalną:

1. Gdańsk Strzyża - winda przy wejściach na peron

2. Gdańsk Niedźwiednik - winda przy wejściach na peron

3. Gdańsk Brętowo - winda przy wejściach na peron

4. Gdańsk Jasień  - winda przy wejściach na peron

5. Gdańsk Kiełpinek - winda przy wejściach na peron

6. Gdańsk Matarnia - winda przy wejściach na peron

7. Gdańsk Port Lotniczy - winda przy wejściach na peron

8. Gdańsk Rebiechowo - winda przy wejściach na peron

 

Informujemy również, że informacje na temat dostępności peronów dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz o dostępności infrastruktury dworcowej dla osób z niepełnosprawnością dostępne są na stronie www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/ .

 

 

 

Ważne informacje

brak nowości na liście.

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.