Informacje o projekcie

Modernizacja Taboru Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. +48 22 693-43-03
faks +48 22 693-40-85

www.mrr.gov.pl

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. +48 22 630-13-80
faks +48 22 630-13-19

www.mi.gov.pl
www.spot.gov.pl

Beneficjent Końcowy

PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście sp. z o.o.
ul. Morska 350 a
81-002 Gdynia
Tel. +48 58 721-27-50
Faks +48 58 721-29-91

www.skm.pkp.pl

Już wkrótce podróż pociągiem SKM na odcinku Słupsk . Trójmiasto . Tczew, może być znacznie bardziej komfortowa i bezpieczna. Wszystko zawdzięczamy projektowi modernizacji czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN 57.

Komfort podróży

Zlikwidowaliśmy nieprzezroczyste ścianki działowe zastępując je szklanymi taflami dającymi poczucie przejrzystości i otwarcia. Zwiększyliśmy przestronność przedziałów, co pozwala wygodniej przemieszczać się podróżnym. Już od kilku lat SKM w okresie od maja do września przewozi bezpłatnie rowery, dlatego każdy zmodernizowany elektryczny zespół trakcyjny posiada przedział wyposażony w stojaki pozwalające na bezpieczne umieszczenie w nich rowerów. Zadbaliśmy również o komfort podróży osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, które do pociągu mogą wjechać po specjalnej rampie. Elektryczny zespół trakcyjny jest także wyposażony w toaletę próżniową przystosowaną również dla osób niepełnosprawnych.

Bezpieczeństwo podróży

Zmodernizowane pociągi wyposażyliśmy w monitoring pozwalający drużynie pociągowej obserwować co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz pociągu, aby w razie pojawienia się ewentualnego zagrożenia szybko zareagować i zażegnać niebezpieczeństwo.

Informacja audio-wizualna

Na czole i burtach elektrycznych zespołów trakcyjnych umieściliśmy wyświetlacze z informacją o relacji pociągu. Podobne wyświetlacze zamontowaliśmy w każdym wagonie i można z nich dowiedzieć się do jakiego przystanku aktualnie zbliża się pociąg, o czym przez system audio informuje również lektor.

Zmiany techniczne i ekologia

Obniżyliśmy poziom hałasu emitowanego przez głośno pracujące urządzenie takie jak przetwornice i sprężarki. Zostały one zastąpione przez nowoczesne urządzenia, których praca jest dla podróżnych praktycznie niesłyszalna. Nowością jest także rozruch impulsowy, który pozwala na znaczną oszczędność energii elektrycznej zużywanej przez pociąg podczas jazdy, co ma duże znaczenie dla ochrony środowiska.

Modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych oprócz podniesienia komfortu podróży ma również na celu ułatwienie gałęziowego zrównoważenia transportu w województwie Pomorskim poprzez znalezienie alternatywy dla zbyt intensywnego rozwoju transportu drogowego. SKM jako przewoźnik kolejowy łączący wszystkie największe miasta aglomeracji trójmiejskiej jest jedyną alternatywną dla transportu drogowego publicznego i prywatnego. Ciągły wzrost przewozów transportem drogowym doprowadza do sytuacji, w której przejazd autobusem lub samochodem jest dużo bardziej czasochłonny niż przejazd pociągiem SKM, na tym samym odcinku.

Mamy nadzieję, że usługi oferowane wysokosprawnym taborem kolejowym przyczynią się do zwiększenia spójności transportowej Trójmiasta oraz usprawnienia połączeń kolejowych między aglomeracją trójmiejską a miastami sąsiadującymi z nią, prowadząc tym samym do wzrostu konkurencyjności naszego regionu.

Informacja o wartości Projektu i wielkościach dofinansowania:

Wartość projektu: 18 632 000 zł,
Udział Unii Europejskiej: 5 046 650 zł,
Udział budżetu państwa: 5 046 650 zł

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.