SKM jako zarządca infrastruktury

 

Zarządzanie infrastrukturą kolejową – linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia (SKM) polega na:

 

  • budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej,
  • prowadzeniu ruchu pociągów na linii kolejowej nr 250,
  • utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego,
  • udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu pociągów na linii kolejowej nr 250 i świadczeniu usług z tym związanych,
  • zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej – linii kolejowej nr 250,
  • zapewnieniu jej rozwoju i modernizacji.

 

SKM posiada autoryzację bezpieczeństwa:

Nr PL2120150010 wydana od 29 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2020 r.

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności, SKM jako zarządcy infrastruktury kolejowej należy kierować pod adres:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o.

ul. Morska 350 A, 81 – 002 Gdynia

e-mail: zarzadca@skm.pkp.pl

SKM w ramach korzystania z infrastruktury kolejowej umożliwia pobór energii trakcyjnej z sieci trakcyjnej o napięciu 3 kV DC. Pobór energii elektrycznej może być realizowany za pośrednictwem profili ślizgaczy B.3 i B.8 zgodnych z przepisami normy PN-EN 50367.

Operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej, do którego przyłączona jest sieć trakcyjna 3 kV DC jest PKP Energetyka S.A.

Przewoźnicy korzystający z energii elektrycznej trakcyjnej zobligowani są do zawarcia umów sprzedaży energii elektrycznej i umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, lub umów kompleksowych o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwami energetycznymi w odpowiednim zakresie.

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.