Kontakt

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000076705

NIP: 958-13-70-512

REGON: 192488478

Kapitał zakładowy: 163 719 000,00 zł

 

Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku

88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Uwaga: Wszystkie pola są wymagane

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, jakim jest konieczność rozpatrzenia sprawy, z którą się Państwo do nas zgłaszają.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska  w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia. Inspektorem ochrony danych jest Pani Agnieszka Tokarska kontakt: daneosobowe@skm.pkp.pl.

Szczegóły w polityce prywatności.

 

Dane kontaktowe

Sekretariat Spółki:

tel. +48 58 721 29 11

tel. +48 58 721 27 50

fax 58 721 29 91

pon.-pt.: godz. 7.30-15.00

e-mail: skm@skm.pkp.pl

 

Informacja SKM:

tel. +48 58 721 21 70

całodobowo

 

Reklamacje

tel. +48 58 721 27 78

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

 

Windykacja

tel. +48 58 721 29 76

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

e-mail: windykacja@skm.pkp.pl

 

Punkt Rzeczy Znalezionych

tel. +48 58 721 28 16

pon.-pt.: godz. 7.30-14.30

e-mail: biurorz@skm.pkp.pl

 

SOK PKP SKM:

tel. +48 58 721 11 72

tel kom. +48 668 163 171

fax 58 781 97 30

całodobowo

 

Inspektor Ochrony Danych

pon.-pt.: godz. 8.00-14.00

daneosobowe@skm.pkp.pl

tel. +48 58 721 29 69

 

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.