Ogłoszenia o przetargach

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
1. 12-07-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy poziomu P4 z poprawą funkcjonalności na pojazdach ezt serii EN57 nr 838 (Zadanie nr 1) oraz 1826 (Zadanie nr  2)-znak sprawy SKMMU.086.45.19.

Termn otwarcia ofert: 13.08.2019 r.

 

 

 

2. 12-07-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie robót podbicia stabilizacyjnego wysokowydajną podbijarką torową torów głównych zasadniczych nr 501 i 502, rozjazdów i łączników rozjazdowych linii kolejowej nr 250 gdańsk Główny - Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.36.19.

Otwarcie ofert: 19.07.2019 roku

Zmiana terminu otwarcia ofert: 23.07.2019 r.

3. 04-07-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja p.o. Gdańsk Przymorze - Uniwersytet PKP SKM w Gdańsku" dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak postępowania:SKMMU.086.30.19.

Otwarcie ofert: 16.07.2019 roku

4. 10-06-2019

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 350 A, ogłasza przetarg nieograniczony, którego predmiotem jest usługa utrzymania sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej i przeglądów okresowych na linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście- Rumia (92,437 tkm) oraz linii kolejowej nr 202 na stacji Wejherowo (2,833 tkm)- znak post ępowania SKMMU.086.21.19

Otwarcie ofert: 12.07.2019 r.

 

5. 17-04-2019

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony pt. „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna”-znak sprawy SKMMU.086.17.19

Nr identyfikatora w Miniportalu: 959ea4e7-b6de-4bc7-8d84-03c32081021a

Termin otwarcia ofert: 22.05.2019 r.

 

Zmiana terminu otwarcia ofert: 28.05.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 31.05.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 10.06.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 28.06.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 15.07.2019 r.

Zmiana terminu otwarcia ofert: 26.07.2019 r.

 

Modyfikacja SIWZ oraz sporotowanie ogłoszenia_18.04.2019 r.

Odpoiwedzi na pytania, Modyfikacja SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia_06.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (1)_15.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (2)_15.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (1)_17.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytanie (2)_17.05.2019 r.

Odpowiedź na pytanie_20.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (1)_22.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (2)_22.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania(1) oraz modyfikacja umowy_24.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania (2)_24.05.2019 r.

Informacja o modyfiakcji SIWZ oraz umowy_26.06.2019 r.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja PFU_28.06.2019 r.

Modyfikacja SIWZ oraz Umowy_11.07.2019 r.

 

 

 

6. 13-02-2017

 

Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane,  dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 Ustawy Prawo zamówień

UWAGA! Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r.

 

Pobierz dokumenty: REGULAMIN
7. 13-02-2017

Regulamin PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro, finansowanych ze środków pomocowych pochodzących z funduszy europejskich

Uwaga! Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r.

Pobierz dokumenty: REGULAMIN

Do przeglądania rozkładu w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.