Ogłoszenia o przetargach

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
1. 28-05-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sukcesywny zakup filtrów do autobusów szynowych i sprężarek dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.13.20.

 

Termin składania oraz otwarcia ofert: 05 czerwca.2020 r.

2. 06-05-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: "1. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Stocznia (zadanie nr 1), 2. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdańsk Stocznia (zadanie nr 2)" -  znak: SKMMU.086.37a.18

Termin otwarcia: 10.06.2020 godz. 11:00

3. 30-04-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy smarów i olejów dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.17.20.

 

Termin składania oraz otwarcia ofert: 12.05.2020 r.

4. 30-04-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej czynnej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.14.20.

 

Termin składania oraz otwarcia ofert: 18.05.2020 r.

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert: 25.05.2020 r.

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert: 01.06.2020 r.

5. 24-04-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 wg dokumentacji systemu utrzymania typu pojazdu oraz dokumentacji techniczno-ruchowej producenta podzespołów do elektrycznych zespołów trakcyjnych”- -znak sprawy SKMMU.086.6.20

Termin składania oraz otwarcia ofert: 05.06.2020 r.

6. 20-04-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Remont pomieszczeń budynku Tokarni Podtorowej 13R znajdującej się na terenie PKP SKM Gdynia Cisowa Postojowa. Etap I - prace w obrębie urządzenia tokarni podtorowej oraz Etap II - prace wewnątrz budynku 13R.

 

Termin składania ofert do dnia 06.05.2020

7. 15-04-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni oraz peronu SKM na stacji Gdynia Główna”- -znak sprawy SKMMU.086.16.20

Termin składania oraz otwarcia ofert: 01.06.2020 r.

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert: 03.07.2020

 

 

8. 24-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest utrzymanie czystości na stacjach i przystankach zarządzanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. na odcinku Gdańsk Śródmieście - Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana-znak sprawy SKMMU.086.05.20

Termin składania oraz otwarcia ofert 28.04.2020

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert: 04.05.2020 r.

9. 17-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont warsztatów kasowników w budynku posterunku rewidentów na terenie placu przydworcowego Gdańsk Główny

 

Termin składania ofert do dnia 03.04.2020

10. 16-03-2020

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa muru oporowego w km 3,633-4,085 linii kolejowej nr 250 w Gdańsku" - etap 2 dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. znak: SKMMU.086.9.20

Termin otwarcia: 30.03.2020 godz. 11:00

Do przeglądania rozkładu w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.