Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
381. 14-05-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/09/13

 

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

Pobierz dokumenty: odpowiedzi + modyf. SIWZ
382. 30-04-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul.Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/14/13 na naprawę przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
383. 29-04-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul.Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/25/13 na ochronę osób i mienia w pociągach SKM na trasie Tczew - Słupsk

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
384. 29-04-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, artykułów biurowych oraz materiałów do poligrafii dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/23/13

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
385. 22-04-2013

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” - SKMMS-ZP/N/42/12

  

Niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na zadane w toku postępowania pytania.

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
386. 22-04-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy farb olejnych, epoksydowych, komponentów, chemii technicznej, materiałów budowlanych i lakierów dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/22/13

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
387. 22-04-2013

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  "Sprzedaż, w imieniu Zamawiającego, podróżnym biletów kartkowych i biletów z elektronicznych kas fiskalnych typu rPos według oferty PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  przez okres  24 miesięcy". Znak postępowania: SKMMS-ZP/N/15/13.

 

Dokumentacja Przetargowa

Odpowiedzi na pytania - 14.05.2013

Zmiana terminu otwarcia ofert + modyfikacja ogłoszenia i SIWZ

Wybór oferty

388. 19-04-2013

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS-ZP/N/06/13 - usługi utrzymania w czystości elektrycznych zespołów trakcyjnych

Pobierz dokumenty: wybór oferty
389. 18-04-2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” - SKMMS-ZP/N/42/12

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na część pytań zadanych w toku przedmiotowego postępowania

Pobierz dokumenty: odpowiedzi na pytania
390. 16-04-2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” - SKMMS-ZP/N/42/12

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na część pytań zadanych w toku przedmiotowego postępowania, modyfikację SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.