Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
861. 24-08-2007
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/54/07 na remont zejścia do centrum handlowego KLIF na stacji Gdynia Orłowo dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Pobierz dokumenty: 2007-08-24
862. 13-08-2007
Zreazlizowano

dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu skmmu-zp/n/89a/06

 

w związku z wpłynięciem pytań od wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji gdynia główna w zakresie linii nr 250, zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią pytań.

Pobierz dokumenty: 2007-08-13
863. 01-08-2007
Zreazlizowano

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMU-ZP/N/38/07

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację peronu linii kolejowej nr 250 na stacji Gdynia Główna dla PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. , Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią tych pytań.

Pobierz dokumenty: 2007-08-01
864. 30-07-2007
Zreazlizowano

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMU-ZP/N/38/07

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na modernizację peronu linii kolejowej nr 250 na stacji Gdynia Główna dla PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. , Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią tych pytań.

Pobierz dokumenty: 2007-07-30
865. 27-07-2007
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/89A/06 na wykonanie przebudowy stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Główna w zakresie linii nr 250 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie przebudowy stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Główna w zakresie linii nr 250 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o., świadczącej usługi przewozowe na linii nr 250, uwzględniająca sukcesywne włączanie wszystkich stacji tej linii do systemu zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej Dyspozytorskiego Centrum Sterowania SKM (DCS SKM), którego elementy wykorzystywane będą do sterowania automatyczną sygnalizacją zbliżania pociągów do peronów stacji i przystanków osobowych SKM oraz do współpracy z innymi systemami. W zakresie przebudowy ma zostać dokonana wymiana całej sieci kablowej oraz wszystkich napędów zwrotnicowych, sygnalizatorów i układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów stacji oraz instalacja komputerów sterujących, zależnościowych i archiwizujących wraz z urządzeniami systemu kontroli procesów sterowania i kierowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Główna w okręgu nastawczym „GG-SKM” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – znak: SKMMU –ZP/N/89A/06 .

Pobierz dokumenty: 2007-07-27
866. 25-07-2007
Unieważniono

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A

ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/49/07

na wykonanie dokumentacji projektowej dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:Zadanie nr 1: wykonanie dokumentacji projektowej p.t. „Modernizacja peronu SKM w Sopocie Wyścigi wraz z budową wiaty, systemu monitoringu, wizualizacji odpraw podróżnych i windy dla osób niepełnosprawnych”Zadanie nr 2: wykonanie dokumentacji projektowej p.t. „Modernizacja peronu SKM w Sopocie wraz z rozbudową wiaty, systemu monitoringu i wizualizacji odpraw podróżnych, remontem tunelu komunikacyjnego na peron SKM w ciągu ulicy Marynarskiej oraz wykonaniem przejścia dla pieszych w osi istniejącego tunelu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Chopina i Aleją Zwycięstwa”dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – znak: SKMMU –ZP/N/49/07 .

 

Pobierz dokumenty: 2007-07-25
867. 19-07-2007
Zreazlizowano

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMU-ZP/N/35/07

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kontrolę biletów w pociągach Zamawiającego sporządzanie i ewidencja wezwań-protokołów do zapłaty oraz przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie w imieniu Zamawiającego reklamacji złożonych przez podróżnych, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią tych pytań.

Pobierz dokumenty: 2007-07-19
868. 13-07-2007
Unieważniono

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o.

 

z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 A

 

ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/38/07

 

na modernizację peronu linii kolejowej nr 250 na stacji Gdynia Główna

 

dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

 • Szczegółowa dokumentacja przetargowa

  Pobierz dokumenty: 2007-07-13
 • 869. 29-06-2007
  Zreazlizowano

  PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/35/07 na kontrolę biletów w pociągach Zamawiającego, sporządzanie i ewidencja wezwań-protokołów do zapłaty oraz przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie w imieniu Zamawiającego reklamacji złożonych przez podróżnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

   

 • Załącznik nr 9 do wzoru umowy Taryfa przewozowa SKM.pdf
 • Pobierz dokumenty: 2007-06-29
  870. 28-06-2007
  Unieważniono

  PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o.

   

  ogłasza

  przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/43/07

  na sukcesywne dostawy źródeł światła do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

  Pobierz dokumenty: 2007-06-28

  Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

  Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

  (C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

  Szanowni Państwo,

  Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

  2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

  b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

  9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

  Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.