Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
861. 10-05-2007
Zreazlizowano

Wybór Oferty

Dotyczy: postępowania SKMMU-ZP/N/8/07 na wykonanie przebudowy (uzupełnienie) układu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych na peronie SKM-Sopot wraz z dostawa i montażem dźwigu w km 11,578 linii nr 250 Gdańsk-Rumia

Pobierz dokumenty: 2007-05-10
862. 10-05-2007
Unieważniono

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o.

ogłasza

przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/31/07

na

sukcesywne świadczenie usług transportowych

dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

 

 

Pobierz dokumenty: 2007-05-10
863. 08-05-2007
Zreazlizowano

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu SKMMU-ZP/N/89/06 na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Główna w zakresie linii nr 250

Pobierz dokumenty: 2007-05-08
864. 08-05-2007
Zreazlizowano

Rozpatrzenie protestu.

Sprawa: SKMMU-ZP/N/89/06 – postępowanie na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Główna z zakresie linii nr 250 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: „Postępowanie”).

Pobierz dokumenty: 2007-05-08
865. 07-05-2007
Unieważniono

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o.

ogłasza

przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/29/07

na

wykonanie regeneracji styków klejono-sprężonych z napawaniem końcówek szyn do długości 250 mm w ilości 20 sztuk oraz zabudowy styków klejono-sprężonych po wbudowaniu szyn nowych w ilości 10 sztuk dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

 

Pobierz dokumenty: 2007-05-07
866. 04-05-2007
Zreazlizowano

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o.

ogłasza

przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/21/07

na sukcesywne dostawy wykładziny trudno zapalnej do pojazdów kolejowych użytkowanych jako środki transportu publicznego do PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

 

Pobierz dokumenty: 2007-05-04
867. 02-05-2007
Zreazlizowano

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMU-ZP/N/89/06


W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Główna w zakresie linii nr 250, Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią tych pytań.

 

Pobierz dokumenty: 2007-05-02
868. 02-05-2007
Zreazlizowano

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMU-ZP/N/89/06 na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Główna w zakresie linii nr 250.

Działając na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, udostępnia kopię protestu wniesionego w dniu 30 kwietnia bieżącego roku.

Wzywamy Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

 

Pobierz dokumenty: 2007-05-02
869. 26-04-2007
Zreazlizowano

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu SKMMU-ZP/N/89/06 na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdynia Główna w zakresie linii nr 250.

Pobierz dokumenty: 2007-04-26
870. 25-04-2007
Unieważniono

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony - znak: SKMMU –ZP/N/23/07 na

adaptację pomieszczeń ZAMAWIAJĄCEGO na potrzeby kas biletowych i biura

obsługi klienta na dworcu w Gdańsku Głównym dla PKP Szybka Kolej Miejska w

Trójmieście sp. z o.o.Dokumenty przetargowe - pobierz

Pobierz dokumenty: 2007-04-25

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.