Archiwum przetargów

L.p. Data ogłoszenia Przedmiot postępowania
71. 13-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie regulacji torów nr 501 i 502 na długości peronu Gdynia Redłowo z wymianą podkładów drewnianych na betonowe oraz oczyszczenie tłucznia - znak: SKMMS.ZP.N.30.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
72. 11-07-2016

dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMS.ZP.N.13.16 - sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250"

Pobierz dokumenty: wybór oferty
73. 08-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A zaprasza do udziału w dialogu technicznym dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa / budowa samoczynnej blokady liniowej na linii nr 250 na odcinku Gdańsk Główny - Gdynia Główna" - znak: SKMMS.ZP.DT.28.16

74. 06-07-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową dotyczącą docieplenia elewacji budynku warsztatowo-socjalnego C3 - znak: SKMMS.ZP.N.24.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
75. 28-06-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę obiektu obrządzania kabin sanitarnych A-13 w zakresie instalacji sanitarnych oraz kanałów na stanowiskach obrządzania kabin sanitarnych - znak: SKMMS.ZP.N.17.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
76. 23-06-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę słupów trakcyjnych linii kolejowej nr 250 wraz z osprzętem - znak: SKMMS.ZP.N.25.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
77. 09-06-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Pdmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250" - znak: SKMMS.ZP.N.13.16

78. 09-06-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, ręczników oraz rękawic roboczych - znak: SKMMS.ZP.N.18.16

79. 09-06-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją oraz uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informacyjnego na p.o. Gdańsk Zaspa i Sopot Kamienny Potok - znak: SKMMS.ZP.N.20.16

Pobierz dokumenty: dokumentacja przetargowa
80. 03-06-2016

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350A ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów i smarów - znak: SKMMS.ZP.N.23.16

Regulamin udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Do przeglądania dokumentów w formacie pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.