Projekt

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)

data publikacji: 22-09-2014 14:06

Informacje o projekcie

Realizacja projektu

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) służy realizacji Postaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (PWW). Określa on kierunki, priorytety, działania a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozwój transportu.

SPO Transport został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 29 czerwca 2004 roku.

Realizacja projektów w ramach SPOT współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Współfinansowanie obejmuje maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych, pozostała część kosztów jest pokrywana ze środków krajowych.

Szczegółowe informacje na temat systemu wdrażania, budżetu, działań, a także kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych priorytetów, działań i poddziałań zawiera Uzupełnienie SPO Transport.

W ramach SPO Transport mogą być realizowane Projekty w 3 priorytetach:

1. Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu
2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa
3. Pomoc techniczna

Projekty Unijne

Projekty realizowane przez SKM w Trójmieście, dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Zobacz

Podobne strony

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.