Reklama w PKP SKM

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę produktów reklamowych takich jak: ramki w pociągach PKP  SKM, gabloty na peronach PKP  SKM , banery oraz reklamę na wagonach.

Codziennie docieramy do ponad 106 000 naszych pasażerów, którzy dojeżdżają do szkoły, pracy na zakupy. Wysoka jakość i estetyka nośników, w połączeniu z interesującym, przyciągającym wzrok plakatem sprawią, iż zamieszczoną reklamę dostrzeże ponad 3 mln osób miesięcznie. Stan tablic sprawdzany jest codziennie a w razie potrzeby plakaty są bezpłatnie wymieniane na nowe.

Ramki wewnątrz wagonów PKP  SKM

Nasze nośniki zostały wykonane ze szczególną dbałością o estetykę i wytrzymałość. Miejsca pod tablice zostały skrupulatnie wybrane, by jak najlepiej wyeksponować plakat i w ten sposób zwiększyć jego oddziaływanie na klienta.

 • Koszt jednej ramki wynosi: 80 zł netto/m-c (w okresie styczeń - kwiecień oraz październik - grudzień),
 • Koszt jednej ramki na 2 tyg. wynosi - 50 zł netto (w okresie styczeń - kwiecień oraz październik - grudzień),
 • Koszt jednej ramki w okresie od maja do września wynosi - 100 zł netto/m-c,
 • Wymiary plakatu: 411 mm x 588 mm (w tym margines 8 mm z każdej strony),
 • Plakaty umieszczane są w wagonach w kompletach po 12 sztuk,
 • Minimalne zamówienie ramek to 12 sztuk,
 • Pociągi w których umieszczane są plakaty, kursują codziennie w różnych obiegach,
 • Plakaty umieszczane są w ramkach od dowolnego dnia roboczego danego miesiąca,
 • Termin zamieszczania wszystkich plakatów wynosi 5 dni roboczych,
 • W ramce umieszczany jest jeden plakat,
 • Realizacja następuje na podstawie wypełnionego i przesłanego zamówienia,
  wraz z zamówieniem należy dołączyć projekt plakatu do akceptacji,
 • podmiana plakatów w trakcie ekspozycji raz w miesięcu - 5 zł netto/szt.

GABLOTY formatu A1 NA PERONACH PKP SKM:

Gdynia Orłowo, Gdynia Redłowo, Gdynia Cisowa

 • Koszt jednej strony gabloty wynosi 200 zł netto/m-c,
 • Koszt jednej strony gabloty na 2 tyg wynosi - 130 zł netto,
 • Wymiary plakatu max.: format A1 594 mm x 841 mm,
 • Plakaty umieszczane są w gablotach od dowolnego dnia roboczego danego miesiąca,
 • Realizacja na podstawie wypełnionego i przesłanego zamówienia,
 • wraz ze złożeniem zamówienia należy dołączyć projekt plakatu do akceptacji.

PODŚWIETLANE GABLOTY NA PERONACH PKP SKM Gdańsk Oliwa, Gdańsk Przymorze-Uniwersytet, Gdańsk Zaspa, Gdynia Główna:

 • Podstawowym okresem ekspozycji plakatu jest miesiąc kalendarzowy,
 • Plakaty umieszczane są w gablotach od dowolnego dnia roboczego danego miesiąca,
 • Realizacja następuje na podstawie wypełnionego i przesłanego zamówienia,
 • Wraz ze złożeniem zamówienia należy dołączyć projekt plakatu do akceptacji,
 • Wymiary plakatu: format A0  841 mm x 1189 mm,
 • Koszt gabloty na stacji Gdańsk Oliwa wynosi - 380 zł netto/m-c,
 • Koszt gabloty na stacji Gdańsk Oliwa na 2 tyg. wynosi - 250 zł netto,
 • Koszt gabloty na stacji Gdańsk Przymorze-Uniwersytet wynosi- 380 zł netto.m-c,
 • Koszt gabloty na stacji Gdańsk Przymorze na 2 tyg. wynosi - 250 zł netto,
 • Koszt gabloty na stacji Gdańsk Zaspa wynosi - 300 zł netto/m-c,
 • Koszt gabloty na stacji Gdańsk Zaspa na 2 tyg. wynosi - 200 zł netto,
 • Koszt gabloty na stacji Gdynia Gł. peron wynosi - 400 zł netto/m-c,
 • Koszt gabloty na stacji Gdynia Gł. peron na 2 tyg. wynosi - 300 zł netto,
 • Koszt gabloty na stacji Gdynia Gł. przy kasie wynosi - 400 zł netto/m-c,
 • Koszt gabloty na stacji Gdynia Gł. przy kasie na 2 tyg, wynosi - 300 zł netto,
 • Koszt gabloty na stacji Gdynia Gł. pochylnia wynosi - 250 zł netto/m-c,
 • Koszt gabloty na stacji Gdynia Gł. pochylnia na 2 tyg. wynosi - 180 zł netto.

WYNAJEM TABLIC REKLAMOWYCH
GDYNIA GŁÓWNA DWORZEC PODMIEJSKI

 • Podstawowym okresem ekspozycji tablicy jest miesiąc kalendarzowy,
 • Realizacja na podstawie wypełnionego i przesłanego zamówienia,
 • Wraz ze złożeniem zamówienia należy dołączyć projekt reklamy do akceptacji,
 • Koszt 1 m2 wynosi 120 zł netto/m-c.


Kontakt

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Marketingu

tel.: +48 58 721 28 72, +48 58 721 27 83

fax: 58 721 28 17

e-mail: marketing@skm.pkp.pl

Dokumenty do pobrania

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.