Aktualne

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek” -SKMMU.086.47.21

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek” w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją Budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz peronów na linii kolejowej nr 250”.

 

Termin skadania ofert: 14.12.2021 roku

Identyfiaktor postępowania w miniPortalu:

f82c10b7-c5c6-4cea-933d-3782f22e8bdb

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 22.607.000,00zł- kwota umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego 14.12.2021 r, godz.: 10.25

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO