Archiwum - Strona 45 z 45

Archiwum

Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż podróznym biletów kartkowych i z kas elektronicznych fisklanych typu rpos oraz Legitymacji Seniora

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/02/10

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż biletów i legitymacji seniora dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., znak postępowania SKMMS-ZP/N/01/10

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS -ZP/N/02/10 - na utrzymanie porządku i czystości na stacjach i przystankach osobowych zarządzanych przez Zamawiającego oraz w budynkach na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS -ZP/N/07/10 - na sukcesywne dostawy źródeł swiatła

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. wybór oferty - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: SKMMS-ZP/N/50/09

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. wybór oferty - przetarg nieograniczony znak: SKMMS-ZP/N/52/09

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. przetargu nieograniczonego znak: SKMMU-ZP/N/48/09

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/50/09

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS-ZP/N/50/09 - na przebudowę stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Wrzeszcz

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS -ZP/N/03/10 - na dostawę szyb zespolonych

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony nr SKMMS-ZP/N/01/10 - na sprzedaz biletów i legitymacji seniora.

Czytaj więcej
Archiwum

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu SKMMS - ZP/N/48/09

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS -ZP/N/52/09 - na modernizację urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR - oraz sterowania oświetleniem peronów dla stacji Sopot i Gdańsk Oliwa

Czytaj więcej
Archiwum

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej podnośników Kutruffa - znak: SKMMU-ZP/N/43/09

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMU -ZP/N/43/09 - na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej podnośników Kutruffa

Czytaj więcej
Archiwum

Przetarg nieograniczony - znak: SKMMS -ZP/N/48/09 - na świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości elektrycznych zespołów trakcyjnych

Czytaj więcej

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO