Realizacja projektu

Modernizacja czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych.

26 październik 2006 roku w Portalu Biuletynu Zamówień Publicznych pod numerem OWP/2006/10/26-887558 ukazało się ogłoszenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - znak: SKMMU .ZP/N/56/06 na "Przeprowadzenie audytu zewnętrznego" postępowania na "Modernizację czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych"

24 listopad 2006 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania na "Przeprowadzenie audytu zewnętrznego" została podpisana umowa z p. Karoliną Sokalska zam. w 85-133 Bydgoszcz, ul. Konopna 34/65

02 grudnia 2007 roku w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod numerem 2006/S 230-246859 ukazało się ogłoszenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych". Projekt spot/1.1.2/102/04 modernizacja taboru szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście jest współfinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

03 stycznia 2007 roku została podpisana pomiędzy Ministerstwem Transportu i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. umowa o dofinansowanie projektu spot/1.1.2/102/04 modernizacja taboru szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście.

15 marca 2007 roku w wyniku przeprowadzenia postępowania na "Modernizację czterech elektrycznych zespołów trakcyjnych" została zawarta umowa z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" Spółka Akcyjna Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34 05-300 Mińsk Mazowiecki

20 marca 2007 roku do ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A., przekazano do modernizacji elektryczne zespoły trakcyjne EN 57 1089 i EN 57 1094.

20 kwietnia 2007 roku do ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A., przekazano do modernizacji elektryczne zespoły trakcyjne EN 57 768 i EN 57 1116.

29 maja 2007 roku został dokonany odbiór częściowy elektrycznego zespołu trakcyjnego EN 57 1094.

11 września 2007 roku końcowy odbiór - EN57 nr 1094

12 września 2007 roku końcowy odbiór - EN57 nr 1089

20 września 2007 roku końcowy odbiór - EN57 nr 1116

27 września 2007 roku końcowy odbiór - EN57 nr 769

26 października 2007 w siedzibie SKM miała miejsce uroczystość oddania do ruchu nowych pociągów. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Transportu, JST, PKP S.A., Kościoła.

26 października 2007 pierwszy przejazd zmodernizowanych ezt na trasie Gdańsk Główny . Gdynia Cisowa połączony z promocją Projektu. W pierwszym dniu jazdy pociągów pasażerowie otrzymali liczne gadżety, ulotki i plakaty informujące o projekcie.

20-26 października 2007 i 7-10 listopada 2007 przeprowadzono badania marketingowe wśród pasażerów SKM. Badano poziom satysfakcji i zadowolenia.

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT)

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.