Promocje

PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY „TANDEMOWY” - NOWE CENY OD 10 GRUDNIA 2017 ROKU

WARUNKI TARYFOWE DLA OFERTY PROMOCYJNY BILET MIESIĘCZNY „TANDEMOWY" OBOWIĄZUJĄCY

OD DNIA 10 GRUDNIA 2017

 

 

 

1. Uprawnieni

 

1)     Z oferty Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy" (zwanego dalej „ biletem") może skorzystać osoba, która nabyła Bilet Metropolitalny Promocyjny. Osoba...

WSPÓLNY PRZEJAZD PR - PKP SKM

WSPÓLNY PRZEJAZD PR - PKP SKM

Bilet abonamentowy

Bilet abonamentowy strefowy składa się z 8 biletów, tj. biletu zasadniczego i 7 biletów kuponów, uprawniających do odbycia 8 przejazdów jednorazowych Bilet należy kasować zgodnie z numeracją określoną na biletach-kuponach Posiadacz biletu abonamentowego obowiązany jest skasować kupon biletu...

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.