Przepisy i druki

Data dodania Do pobrania Opis
22.06.2018 dokument PDF(288.2 kB) „KARNET FESTIWALOWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

 

WARUNKI TARYFOWE OFERTY POZATARYFOWEJ

„KARNET FESTIWALOWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO"

(obowiązuje od dnia 3 lipca 2018 r. do 8 lipca 2018 r.)

 

28.05.2018 dokument PDF(9098.1 kB) Taryfa przewozowa SKM

Taryfa przewozowa SKM (TP-SKM) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - ważna do dnia 1 czerwca 2018 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej

28.05.2018 dokument PDF(2922.2 kB) Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM)

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM) przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - ważny od dnia 1 czerwca 2018 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt

24.05.2018 dokument PDF(1152.3 kB) Cennik usług przewozowych SKM

Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM) zawierający tabele opłat przewozowych oraz opłaty dodatkowe w tym, w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych - ważny od dnia 26 maja 2018 r.

UWAGA!! W Cenniku usług przewozowych znajdują się tabele osób uprawnionych do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Cennika usług przewozowych

28.05.2018 dokument PDF(602.0 kB) Regulamin internetowej sprzedaży biletów PKP SKM przez platformę internetową

Regulamin internetowej sprzedaży biletów PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. przez platformę internetową  ważny od dnia 25 maja 2018 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Regulaminu internetowej sprzedaży biletów przez platformę internetową

01.12.2017 dokument PDF(335.1 kB) Wykaz Odległości Taryfowych (WOT-SKM)

Wykaz Odległości Taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (WOT-SKM) - ważny od dnia 10 grudnia 2017 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji Wykazu Odległości Taryfowych

27.09.2017 dokument PDF(186.9 kB) Dodatek do Taryfy przewozwej PKP SKM (TP-SKM)

zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Zwiazek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) - ważny od dnia 24 października 2016 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej.

13.10.2017 dokument PDF(60.4 kB) Regulamin korzystania z przystanku służbowego Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM

Regulamin korzystania z przystanku służbowego Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM.

28.05.2018 dokument PDF(427.2 kB) Zgłoszenie przejazdu grupy

Druk zgłoszenia przejazdu grupy.

UWAGA:

W celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu, na stacji/przystanku wyjazdu, obowiązkiem organizatora przejazdu grupowego jest zgłoszenie przejazdu grupy kierownikowi pociągu.Organizator podaje kierownikowi pociągu stację/przystanek docelowy i ilość uczetników.

14.02.2018 dokument PDF(366.6 kB) Rzeczy zgubione-znalezione

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI W POCIĄGACH SKM LUB NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.


Do przeglądania dokumentów pdf niezbędny jest program, który można pobrać za darmo » TUTAJ

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.