Wyniki wyszukiwania

Szukano wyrażenia: bilet: 640 wyszukano w czasie: 0.123 sekund
Jesteś na stronie: 1 z 14
 1. Bilet abonamentowy

  Bilet abonamentowy data ... 03-11-2008 14:42 Bilet abonamentowy ... jednorazowych Bilet należy kasować

  . http://www.skm.pkp.pl/en/szczegoly-promocji/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=124 – 8K – 11.01.2016 08:04:42

 2. Bilet abonamentowy

  Bilet abonamentowy data ... 03-11-2008 14:42 Bilet abonamentowy ... jednorazowych Bilet należy kasować

  . http://www.skm.pkp.pl/de/szczegoly-promocji/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=124 – 8K – 11.01.2016 08:04:42

 3. Bilet abonamentowy

  Bilet abonamentowy data ... 03-11-2008 14:42 Bilet abonamentowy ... jednorazowych Bilet należy kasować

  . http://www.skm.pkp.pl/oferty-specjalne/promocje/szczegoly-promocji/?tx_ttnews[tt_news]=9&tx_ttnews[backPid]=35 – 7K – 11.01.2016 08:04:42

 4. Bilet abonamentowy

  Bilet abonamentowy data ... 03-11-2008 14:42 Bilet abonamentowy ... jednorazowych Bilet należy kasować

  . http://www.skm.pkp.pl/szczegoly-promocji/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=124 – 6K – 09.12.2014 08:31:10

 5. Bilet abonamentowy

  Bilet abonamentowy data ... 03-11-2008 14:42 Bilet abonamentowy ... jednorazowych Bilet należy kasować

  . http://www.skm.pkp.pl/en/szczegoly-promocji/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1 – 8K – 11.01.2016 08:04:42

 6. Bilet abonamentowy

  Bilet abonamentowy data ... 03-11-2008 14:42 Bilet abonamentowy ... jednorazowych Bilet należy kasować

  . http://www.skm.pkp.pl/szczegoly-promocji/?tx_ttnews%5Byear%5D=2008&tx_ttnews%5Bmonth%5D=11&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=36 – 8K – 11.01.2016 08:04:42

 7. Bilet abonamentowy

  Bilet abonamentowy data ... 03-11-2008 14:42 Bilet abonamentowy ... jednorazowych Bilet należy kasować

  . http://www.skm.pkp.pl/de/szczegoly-promocji/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1 – 8K – 11.01.2016 08:04:42

 8. Bilet abonamentowy

  Bilet abonamentowy data ... 03-11-2008 14:42 Bilet abonamentowy ... jednorazowych Bilet należy kasować

  . http://www.skm.pkp.pl/oferty-specjalne/promocje/szczegoly-promocji/?tx_ttnews[tt_news]=9&tx_ttnews[backPid]=1 – 6K – 09.12.2014 08:31:10

 9. Nowe Oferty "Bilet Miejski" oraz "Bilet Trójmiejski".

  Nowe Oferty "Bilet Miejski" oraz "Bilet Trójmiejski". data ... oferty: Bilet Miejski Bilet

  . http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/aktualnosci-skm/szczegoly-informacji/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=588&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1 – 8K – 16.11.2015 11:50:09

 10. Nowe Oferty "Bilet Miejski" oraz "Bilet Trójmiejski".

  Nowe Oferty "Bilet Miejski" oraz "Bilet Trójmiejski". data ... oferty: Bilet Miejski Bilet

  . http://www.skm.pkp.pl/en/dla-pasazera/aktualnosci-skm/szczegoly-informacji/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=588&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1 – 8K – 16.11.2015 11:50:09

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.