Zasoby

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania posiada 2 sale szkoleniowe o powierzchni 95 m2 oraz 32 m2. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania sali konferencyjnej o powierzchni 40 m2. Sale wyposażone są w sprzęt informatyczny i  pomoce dydaktyczne (projektor multimedialny, laptopy szkoleniowe, tablice magnetyczne, ekrany ścienne, flipcharty).

Prowadzimy bibliotekę, w zasobach której znajdują się;

- obowiązujące teksty aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych Spółki jako zarządcy infrastruktury kolejowej i przewoźnika kolejowego,

- prezentacje tematyczne,

- filmy prezentujące budowę i obsługę taboru,

- prezentacje z zakresu infrastruktury kolejowej,

- program komputerowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz pozycje literatury kolejowej.

Szkolenia teoretyczne i egzaminy (praktyczne i teoretyczne) przeprowadzane są w pomieszczeniach Ośrodka oraz na terenie Spółki. Część praktyczną szkoleń i egzaminów przeprowadza się na liniach obsługiwanych przez PKP Szybką Kolej Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. , w warsztatach utrzymaniowych Sekcji Napraw Taboru Spółki, na posterunku rewizji technicznej w Wejherowie i Gdańsku, na stacji techniczno-postojowej w Gdyni Cisowej lub w innych punktach obsługi taboru kolejowego Spółki

 

Kontakt

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdyni

ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia

tel./fax: +48 58 721 28 50

e-mail: osrodekszkolenia@skm.pkp.pl

NIP: 958-13-70-512

REGON: 192 488 478

Konto: BGK Oddział w Gdańsku

nr 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.