Szczegóły informacji

Bilet z komórki - wystawianie faktur

data publikacji: 28-08-2013 00:00

 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. od dnia 01 lutego 2013 roku uruchomiła sprzedaż biletów za pomocą SkyCash – systemu płatności przez komórkę. Bilet można kupić w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, bez konieczności stania w kolejce do kasy czy szukania automatu z biletami. Z rozwiązania, które właśnie wprowadza SKM korzystają już Koleje Mazowieckie i Koleje Wielkopolskie. Bilet w komórce to ogromne ułatwienie dla wszystkich korzystających z najtańszej i najpopularniejszej formy podróżowania w regionie.

SkyCash pozwala kupować bilety ofert specjalnych i relacyjne (pomiędzy dowolnymi stacjami/przystankami osobowymi) i przemieszczać się SKM z biletem w komórce na trasie Gdańsk Główny - Słupsk. Żeby dokonać zakupu, wystarczy uruchomić aplikację w telefonie, a następnie wybrać właściwą strefę lub stację początkową i końcową. Usługa umożliwia korzystanie ze wszystkich obowiązujących na danych liniach ulg i zniżek.

Aby zainstalować w komórce aplikację SkyCash, należy pobrać program wpisując w przeglądarce telefonu adres internetowy m.skycash.com lub wysyłając pustą wiadomość SMS na numer 510 510 205 (opłata zgodna z cennikiem operatora). Konto SkyCash można zasilić na wiele sposobów, m.in. bezpośrednio z podłączonej do systemu karty Visa lub MasterCard. Podczas kontroli wystarczy okazać bilet, który po zakupie zostaje automatycznie zapisany w zakładce „Kontrola biletów”.

Szczegółowa instrukacja zakupu i kontroli biletu z komórki

Zasady dotyczące korzystnia z biletu zakupionego za pośrednictwem telefonu komórkowego określone są wREGULAMINIE PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) Obowiązuje od dnia 01 lutego 2013 r.

 

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z SkyCash znajdują się na stronie https://www.skycash.com/pl/czym-jest-skycash/bilety-kolejowe/skm-trojmiasto-1.html

 

Faktury

 

W celu uzyskania faktury za zakup biletów SKM Trójmiasto w systemie Sky Cash wyślij zlecenie na adres poczty elektronicznej reklamacje@skm.pkp.pl w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania płatności.

 

Jeżeli chcesz, aby faktura została wystawiona na osobę prywatną, umieść w korespondencji niezbędne dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego z którego dokonywany był zakup,12-cyfrowy numer identyfikacyjny transakcji oraz datę i kwotę transakcji.

 

Jeśli chcesz uzyskać fakturę na firmę, w zleceniu umieść: nazwę i adres firmy, NIP, numer telefonu komórkowego z którego została wykonana transakcja , 12-cyfrowy numer identyfikacyjny transakcji oraz datę i kwotę transakcji.

 

W treści zlecenia prosimy uwzględnić formułę "Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez wystawcę faktur:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

NIP 958-13-70-512

Faktura w formie elektronicznej w formacie PDF zostanie odesłana z adresu reklamacje@skm.pkp.pl na adres e-mail wskazany w zleceniu.

W przypadku braku akceptacji dla wysyłki faktury w formie elektronicznej faktura będzie oczekiwała na odbiór w kasie biletowej SKM Trójmiasto zlokalizowanej na Dworcu Podmiejskim na stacji Gdynia Główna (godziny otwarcia: 6.30 – 21.00).

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.