Aktualności PKP SKM

Vademecum podróżnego

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. przypomina, że:

 

Zawarcie umowy następuje przez nabycie biletu na przejazd lub przwóz ( niezależnie od wybranego kanału dystrybucji) bądź nabycie i skasowanie biletu kartkowego do kasownika.

Podróżny musi:

 • SKASOWAĆ BILET KARTKOWY PRZED WEJŚCIEM DO POCIĄGU - kasowniki znajdują się w tunelu,budynku dworca bądź na peronie,
 • POSIADAĆ WAŻNY BILET NA PRZEJAZD/DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO  KORZYSTANIA Z BILETU ULGOWEGO, zachować go do kontroli i okazać na każde żądanie upoważnionego do kontroli pracownika,
 • SPRAWDZIĆ CZY POSIADA WŁAŚCIWY BILET (nominał biletu/relacja/data) - odległości pomiędzy stacjami i ceny biletów znajdują się na kasownikach,
 • W PRZYPADKU NIESKASOWANIA/BRAKU BILETU, AWARII AUTOMATU BILETOWEGO -zgłosić  się do kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli w celu nabycia  lub skasowania biletu niezwłocznie po wejściu do pociągu, przy czym zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami licząc od czoła pociągu,a w przypadku nieobecności ww. w tej, części pociągu -oczekiwać na jego przybycie. Opłata za skasowanie/wydanie biletu od stacji lub przystanku, gdzie znajduje się czynna  kasa biletowa wynosi 2,80zł.

Nie można:

 • ŁĄCZYĆ BILETÓW KARTKOWYCH,biletów z automatów biletowych,biletów zakupionych za pośrednictwem telefonu komórkowego lub za pośrednictwem platformy internetowej w celu uzyskania kwoty odpowiadającej cenie biletu na przejazd,
 • BILETÓW KARTKOWYCH,biletów  z automatów biletowych,biletów zakupionych za pośrednictwem telefonu komórkowego lub za pośrednictwem platformy internetowej traktować jako dopłat do biletów jednorazowych i miesięcznych,
 • KORZYSTAĆ Z PRZEJAZDU NA PODSTAWIE BILETU ULGOWEGO bez posiadania ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgi,
 • DOKONYWAĆ PRZERW W PODRÓŻY przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych.

Gdy osoba uprawniona do kontroli biletów wystawi wezwanie należy:

 • ODEBRAĆ WEZWANIE, nie odebrane i nie  podpisane wezwanie nie powoduje zaniechania dochodzenia należności przez przewoźnika,
 • ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM - w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesłania (złożenia) odwołania,
 • Do odwołania DOŁĄCZYĆ kopie dokumentów (zgodnie z pouczeniem na wezwaniu).
  •     Reklamacji bez zawarcia umowy przewozu - nie rozpatruje się.
  •     Zapłata za wezwanie w ciągu 7 dni następujących po sobie (licząc od dnia następnego po wystawieniu) powoduje obniżenie kwoty wezwania o 45%.
  •     W  razie nieuregulowania  należności wynikających z wezwania przewoźnik może  dokonać sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej.

Szczegółowe przepisy:

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)- dostępny na stronie www.skm.pkp.pl

 

Archiwum

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO