Aktualności dla podróżnych

KOLEJARZ CHRONIONY JAK FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY ZMIANY W PRAWIE

Szanowni Podróżni!

Od 9 czerwca br. Pracownicy na stanowiskach kolejowych zyskają szczególną ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków!

Ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków) wprowadza Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – ogłoszona w Dz.U. poz. 1003, dnia 25 maja 2023 roku (Art. 1.).

Dotyczy to stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych i obejmuje następujące stanowiska:

 • maszynista,
 • prowadzący pojazdy kolejowe,
 • dyżurny ruchu, nastawniczy,
 • zwrotniczy,
 • kierownik pociągu,
 • ustawiacz,
 • manewrowy,
 • rewident taboru,
 • automatyk,
 • toromistrz,
 • dróżnik przejazdowy,
 • konduktor,
 • pracownicy obsługi technicznej i utrzymania porządku wchodzący w skład obsługi pociągu.

Wymienione osoby zatrudnione na wskazanych stanowiskach nie są funkcjonariuszami publicznymi, jedynie stosuje się do nich ten sam szczególny reżim ochronny co do funkcjonariuszy publicznych podczas, lub w związku z wykonywaniem przez nich czynności zawodowych na tych stanowiskach.

Szczególna ochrona prawna funkcjonariusza publicznego wyraża się w tym, że określone zachowanie sprawcy przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego jest zagrożone karą surowszą niż analogiczne zachowanie się sprawcy wobec innych podmiotów. Nadto, że wspomniane czyny przestępcze będą ścigane w trybie publicznoskargowym, a nie z oskarżenia prywatnego.

Ponadto Kodeks karny przewiduje szczególną ochronę prawną przed przestępstwami naruszenia nietykalności cielesnej (art. 222 kk), czynnej napaści (art. 223 kk) oraz znieważenia (art. 226 kk) także dla osoby do pomocy przybranej funkcjonariuszowi publicznemu, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków jego służbowych, Taką osobą przybraną do pomocy może być podróżny.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO