Aktualności dla podróżnych

Przywrócono zniżkę na przejazdy pociągami dla honorowych dawców krwi.

Informujemy, że wznowiona zostaje sprzedaż biletów z ulgą 33% dla Honorowych Dawców Krwi.

Z ulgi 33% Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać maksymalnie do 30 grudnia 2023 roku włącznie, pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia uprawniającego do tej ulgi, które zostało wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r.


Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi 33% jest zaświadczenie wydane przez:
a) regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
b) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
c) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych (MSWiA).

Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od daty jego wydania i musi zawierać następujące
elementy:
a) datę wydania,
b) imię i nazwisko dawcy krwi,
c) numer PESEL dawcy krwi,
d) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników (w tym osocza) po chorobie COVID-
19.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO