Szczegóły informacji

DZIAŁANIA PKP SKM W TRÓJMIEŚCIE W MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA

data publikacji: 11-03-2020 16:04

Szanowni Podróżni

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od 11.03.2020 r. do odwołania drzwi w pociągach PKP SKM są otwierane i zamykane przez kierowników pociągów. Przyciski przy drzwiach zostały wyłączone. Dotyczy to pociągów elektrycznych i spalinowych (na liniach PKM). Nadal działają pozostałe przyciski - alarmowe lub służące np. wezwaniu obsługi pociągu.

Co najmniej raz dziennie infrastruktura pasażerska oraz pociągi SKM są myte i dezynfekowane. - Szczególny nacisk kładziony jest na elementy najczęściej dotykane przez pasażerów - przyciski, uchwyty, stoliki itp. . Dezynfekowane są także ekrany dotykowe automatów biletowych.

Od 19 marca pociągi PKP SKM są dodatkowo dezynfekowane nowoczesną metodą zamgławiania.

Toalety z obiegiem otwartym, które są w niektórych niezmodernizowanych pociągach, zostały wyłączone z użytkowania.  W pozostałych toaletach (z obiegiem zamkniętym) zostały wyłączone elektryczne suszarki do rąk. Toalety te zostały wyposażone w ręczniki papierowe

W gablotach na stacjach i przystankach zostały umieszczone plakaty przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną i Narodowy Fundusz   Zdrowia, w pociągach wyposażonych w monitory emitowany jest film dotyczący tej tematyki.

Zachęcamy Podróżnych do ograniczenia używania monet i banknotów. Zalecamy kupowanie biletów przede wszystkim przez aplikacje w telefonach i Internet. Automaty biletowe i kasy nadal sprzedają bilety, podobnie jak i kierownicy pociągów. W takich przypadkach, w miarę możliwości, zalecamy posługiwanie się kartami płatniczymi.

Kierownicy pociągów/ konduktorzy, kontrolerzy biletów i kasjerzy przy sprzedaży biletów otrzymali polecenie, aby ograniczyć kontakt fizyczny z przedmiotami podawanymi przez podróżnych (dokumenty przewozu, bilety, karty miejskie, karty płatnicze, itp.). Podróżnych prosimy, by okazywali bilet w taki sposób, aby pracownik mógł stwierdzić ważność takiego dokumentu bez brania go do ręki.

 

ZMIENIONY (TYMCZASOWY) ROZKŁAD JAZDY

Od 1 maja do 10 czerwca 2020 r. obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów PKP SKM.

Szczegółowy rozkład jazdy  jest  dostępny m.in. na naszej stronie http://www.skm.pkp.pl/ oraz w gablotach na stacjach/przystankach.

 

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.