Szczegóły informacji

Honorowanie biletów PKP SKM w pociągach PR na odcinku Gdańsk Główny – Gdynia Chylonia - Gdańsk Główny do 8 grudnia 2018 r.

data publikacji: 04-04-2018 10:29

Szanowni Podróżni

Do 8 grudnia 2018 roku na odcinku Gdańsk Główny –Gdynia Chylonia - Gdańsk Główny, w pociągach spółki

Przewozy Regionalne (POLREGIO) honorowane są bilety okresowe (normalne oraz z ulgą ustawową i handlową)

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Honorowanie to nie dotyczy:

- pociągu „MOTŁAWA” R-90112/3 relacji Olsztyn Główny – Gdynia Główna, odjazd ze stacji początkowej o 20:05

- pociągu „MOTŁAWA” R-90100/1 relacji Gdynia Główna – Olsztyn Główny, odjazd o 05:06

- pociągu „TUR” R-55228/9 relacji Chojnice – Gdynia Główna, odjazd o 07:52

- pociągu „TUR” R-55206/7 relacji Gdynia Główna – Chojnice, odjazd o 16:07

- pociągu R-55438 relacji Gdynia Chylonia – Tczew, odjazd o 17:23

- pociągu R-55442 relacji Gdynia Główna – Tczew, odjazd o 18:16

- pociągu R-58225 relacji Tczew – Słupsk, odjazd o 18:38

- pociągu R-55360 relacji Gdynia Główna – Grudziądz, odjazd o 19:00

- pociągu R-95955 relacji Grudziądz - Gdynia Główna. odjazd o 09:07

(C) Copyright 2018 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującymi zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą m.in. w celu przyjęcia i rozpatrzenia:

a) oferty, w tym oferty pracy/zaproszenia/zamówienia/zgłoszenia,

b) zgłoszenia o potrzebie zorganizowania pomocy podczas podróży, dla osób niepełnosprawnych lub dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) zgłoszenia znalezienia lub zgubienia rzeczy w pociągach lub infrastrukturze PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,

d) skargi/wniosku/zapytania/reklamacji,

e) wniosku o udostępnienie informacji publicznej,

f) wniosku/zapytania z zakresu windykacji należności

g) oraz w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy, porozumienia, aneksu itp., Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zapisy art. 6 w/w Rozporządzenia;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku, przy czym w odniesieniu do ofert pracy, maksymalnie przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko lub od dnia jej wpływu, gdy nie dotyczyła konkretnej rekrutacji;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.