Szczegóły informacji

Nowa oferta od 01.04.2017 r.

data publikacji: 25-04-2017 14:23

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że od 01.04. 2017 r. wprowadziła nową ofertę:

Trzydobowy Bilet Strefowy może nabyć każda osoba. Kup przez internet.

1.Obszar i zakres ważności:

1) Trzydobowy Bilet Strefowy, uprawnia do odbycia nieograniczonej liczby przejazdów, w określonej ważności w ciągu 72 godzin od momentu zakupu/skasowania/godziny rozpoczęcia ważności (np. bilet wydany o godzinie 14:55 dnia 1 marca 2017 r. ważny jest do godziny 14:54 dnia 4 marca 2017 r.). Po upływie ważności biletu tj. 72 godzin, podróżny ma prawo kontynuować jazdę do najbliższego przystanku lub najbliższej stacji zatrzymania pociągu;

2) za przejazd na podstawie Trzydobowego Biletu Strefowego pobiera się opłatę zryczałtowaną, w zależności od odcinka ważności biletu wskazanego przez podróżnego w chwili zakupu. Opłata ta jest niezależna od liczby zrealizowanych przejazdów (postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio),

3) Trzydobowy Bilet Strefowy ważny jest na przejazd na dowolnym odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Śródmieście – Żukowo – Wejherowo;

4) bilet strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego bądź zakupiony za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz bilet zakupiony u kierownika pociągu/konduktora - ważny jest od daty i godziny wydania/skasowania.

2.Warunki stosowania

1) Trzydobowy Bilet Strefowy opatrzony jest w nadruk „Bilet Trzydobowy Strefowy”;

2) nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania biletu w pociągu, choćby później podróżny bilet ten okazał;

3) za bilety zagubione, zniszczone lub skradzione przewoźnik nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;

4) zwrot za całkowicie niewykorzystany bilet może nastąpić przed rozpoczęciem oznaczonej na nim strefy czasowej. Nie zwraca się należności za bilet, po rozpoczęciu oznaczonej na nim strefy czasowej.

3. Zmiana umowy przewozu

1) przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie – nie jest dozwolone,

2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

 

(C) Copyright 2019 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.