Szczegóły informacji

WYDZIAŁ OBSŁUGI POSPRZEDAŻOWEJ ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA

16-03-2020 14:10 |

Szanowni Państwo,

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. informuje, że w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, Wydział Obsługi Posprzedażowej od dnia 17.03.2020 r. do odwołania nie przyjmuje interesantów. Niniejsza decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo Podróżnych oraz Pracowników ww. Wydziału.

Wydział Obsługi Posprzedażowej nadal działa. Sprawy można kierować:

- pisemnie do siedziby Spółki PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., ul. Morska 350A, 81 -002 Gdynia,

- za pośrednictwem e-mail:

  • reklamacje@skm.pkp.pl (reklamacje możliwe do złożenia tą formą),
  • skargi@skm.pkp.pl (skargi, wnioski),
  • windykacja@skm.pkp.pl ( sprawy dot. zadłużenia wobec tut. Spółki),

- osobiście w kasach biletowych, w tym kasie biletowej budynku Dworca Podmiejskiego, tuż obok Wydziału Obsługi Posprzedażowej,

- telefonicznie pod numerem telefonu 58 721 27 78 (reklamacje), 58 721 29 76 (windykacja),

Przepraszamy za utrudnienia

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.