Oferty i promocje

Bilet Trójmiejski

1. Uprawnieni

 1. Bilet Trójmiejski  może nabyć każda osoba.
 1. osoba uprawniona do przejazdów ulgowych może nabyć bilet ulgowy, na zasadach określonych w § 40 TP-PKP SKM.

2. Obszar i zakres ważności

1) Bilety Trójmiejskie wydawane są jako:

 1. bilety strefowe – z kasy fiskalnej, automatu biletowego, zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego, zakupione u kierownika pociągu/konduktora lub bilety zakupione za pośrednictwem platformy internetowej – ważne są od daty i godziny wydania,
 2. bilety kartkowe do elektronicznych kasowników biletowych (zakupione w kasach biletowych lub placówkach upoważnionych do sprzedaży biletów), należy przed wejściem do pociągu skasować w kasowniku. Bilet nieskasowany lub z datą i godziną wpisana odręcznie przez podróżnego jest nieważny, a podróżny traktowany jest, jako podróżny bez ważnego biletu na przejazd. Bilet można skasować na zasadach określonych w Regulaminie PKP SKM,
 3. bilety odcinkowe miesięczne imienne – na okres jednego miesiąca, np. od 24 czerwca do 23 lipca.
 1.  Bilet Trójmiejski strefowy ważny jest na jeden  przejazd w obszarze:  Gdańska, Sopotu 
  i Gdyni na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce, Gdańsk Śródmieście, Gdynia Cisowa, Gdańsk Osowa,
 2. Bilet Trójmiejski odcinkowy miesięczny imienny ważny jest na przejazd w obszarze:  Gdańska, Sopotu i Gdyni na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce, Gdańsk Śródmieście, Gdynia Cisowa, Gdańsk Osowa,
 3. łączenie biletów według oferty „Bilet Trójmiejski” z innymi biletami PKP SKM w celu uzyskania wyższej ceny nie jest dozwolone.

 

3. Warunki stosowania biletów strefowych

 1. Bilety Trójmiejskie strefowe opatrzone są nadrukiem „Bilet Trójmiejski”;
 2. nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania Biletu Trójmiejskiego strefowego w pociągu, choćby później podróżny bilet ten okazał;
 3. za Bilety Trójmiejskie strefowe zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
 1. za Bilet Trójmiejski strefowy dokonuje się zwrotów należności, na warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM.

 

4. Warunki stosowania biletów odcinkowych miesięcznych imiennych

 1. Bilety Trójmiejskie odcinkowe miesięczne imienne opatrzone są nadrukiem „Bilet Trójmiejski”;
 2. Bilet Trójmiejski odcinkowy miesięczny imienny ważny jest łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość właściciela. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych danych jest nieważny;
 3. jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że posiada bilet odcinkowy miesięczny imienny, ale nie okaże go w pociągu, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wskazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Cenniku usług (Wykaz opłat dodatkowych);
 4. w razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub osoba nie posiada uprawnienia do ulgi, PKP SKM uznaje bilet za nieważny, a osobę traktuję jak podróżnego bez ważnego biletu;
 5. za Bilety Trójmiejskie odcinkowe miesięczne imienne zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
 6. posiadaczowi Biletu Trójmiejskiego odcinkowego miesięcznego imiennego nie przysługuje odszkodowanie lub częściowy zwrot zapłaconej należności w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów.

5. Zmiana umowy przewozu

 1. przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie – nie jest dozwolone,
 2. przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.


Szczegółowe informacje oraz więcej informacji:

 • w § 37 Taryfy przewozowej PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (TP-PKP SKM),
 • Tabele opłat nr 58 - 61w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM),

 pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO