Oferty i promocje

Bilety Trójmiejskie

1. Uprawnieni

 • Bilet Trójmiejski  może nabyć każda osoba,
 • osoba uprawniona do przejazdów ulgowych może nabyć bilet ulgowy, na zasadach określonych w § 40 TP-PKP SKM.

2. Obszar i zakres ważności

1) Bilety Trójmiejskie wydawane są jako:

 • bilety strefowe – z kasy fiskalnej, automatu biletowego, zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego, zakupione u kierownika pociągu/konduktora lub bilety zakupione za pośrednictwem platformy internetowej – ważne są od daty i godziny wydania,
 • bilety kartkowe do elektronicznych kasowników biletowych (zakupione w kasach biletowych lub placówkach upoważnionych do sprzedaży biletów), należy przed wejściem do pociągu skasować w kasowniku. Bilet nieskasowany lub z datą i godziną wpisana odręcznie przez podróżnego jest nieważny, a podróżny traktowany jest, jako podróżny bez ważnego biletu na przejazd. Bilet można skasować na zasadach określonych w Regulaminie PKP SKM,
 • bilety odcinkowe miesięczne imienne – na okres jednego miesiąca, np. od 24 czerwca do 23 lipca;

2) Bilet Trójmiejski jednorazowy wydawany jest na przejazd osób wyłącznie w jedną stronę w relacji wybranej przez podróżnego w obszarze:  Gdańska, Sopotu i Gdyni na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce, Gdańsk Śródmieście, Gdynia Cisowa, Gdańsk Osowa,

3) Bilet Trójmiejski odcinkowy miesięczny imienny ważny jest na przejazd bez wskazania trasy przejazdu w obszarze:  Gdańska, Sopotu i Gdyni na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce, Gdańsk Śródmieście, Gdynia Cisowa, Gdańsk Osowa,

4) łączenie biletów według oferty „Bilet Trójmiejski” z innymi biletami PKP SKM w celu uzyskania wyższej ceny nie jest dozwolone.

3. Warunki stosowania biletów strefowych

 • Bilety Trójmiejskie strefowe opatrzone są nadrukiem „Bilet Trójmiejski”;
 • nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania Biletu Trójmiejskiego strefowego w pociągu, choćby później podróżny bilet ten okazał;
 • za Bilety Trójmiejskie strefowe zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
 • za Bilet Trójmiejski strefowy dokonuje się zwrotów należności, na warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM.

4. Warunki stosowania biletów odcinkowych miesięcznych imiennych

 • Bilety Trójmiejskie odcinkowe miesięczne imienne opatrzone są nadrukiem „Bilet Trójmiejski”;
 • Bilet Trójmiejski odcinkowy miesięczny imienny ważny jest łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość właściciela. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych danych jest nieważny;
 • jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że posiada bilet odcinkowy miesięczny imienny, ale nie okaże go w pociągu, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wskazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Cenniku usług (Wykaz opłat dodatkowych);
 • w razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub osoba nie posiada uprawnienia do ulgi, PKP SKM uznaje bilet za nieważny, a osobę traktuję jak podróżnego bez ważnego biletu;
 • za Bilety Trójmiejskie odcinkowe miesięczne imienne zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
 • posiadaczowi Biletu Trójmiejskiego odcinkowego miesięcznego imiennego nie przysługuje odszkodowanie lub częściowy zwrot zapłaconej należności w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów.

5. Zmiana umowy przewozu

 • przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie – nie jest dozwolone,
 • przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.


Szczegółowe informacje oraz więcej informacji:

 • w § 37 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”,,
 • Tabele opłat nr 58 - 61 w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM)"Taryfa Pomorska",

 pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy

 

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO