Oferty

Bilety dobowe

1. Uprawnieni

Dobowy Bilet Strefowy może nabyć każda osoba.

2. Obszar i zakres ważności

 • Dobowy Bilet Strefowy, uprawnia do odbycia nieograniczonej liczby przejazdów, w określonej ważności w ciągu 24 godzin od momentu zakupu/godziny rozpoczęcia ważności (np. bilet wydany o godzinie 14:55 dnia 1 marca 2020 r. ważny jest do godziny 14:54 dnia 2 marca 2020 r.). Po upływie ważności biletu tj. 24 godzin podróżny ma prawo kontynuować jazdę do najbliższego przystanku lub najbliższej stacji zatrzymania pociągu;
 • za przejazd na podstawie Dobowego Biletu Strefowego pobiera się opłatę zryczałtowaną. Opłata ta jest niezależna od liczby zrealizowanych przejazdów (postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio);
 • Dobowy Bilet Strefowy ważny jest na przejazd na dowolnym odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Lipce – Gdańsk Śródmieście – Żukowo – Żukowo Zachodnie – Reda – Wejherowo;
 • bilet strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego, zakupiony za pośrednictwem telefonu komórkowego lub u kierownika pociągu/konduktora lub zakupiony przez platformę internetową – ważny jest od daty i godziny wydania/wskazanej przez podróżnego.

3. Warunki stosowania

 • Dobowy Bilet Strefowy opatrzony jest w nadruk „Bilet Dobowy Strefowy”;
 • nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania biletu w pociągu, choćby później podróżny bilet ten okazał;
 • za bilety zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
 • zwrot za całkowicie niewykorzystany bilet może nastąpić przed rozpoczęciem oznaczonej na nim strefy czasowej. Nie zwraca się należności za bilet, po rozpoczęciu oznaczonej na nim strefy czasowej.  

4. Zmiana umowy przewozu

 • przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie – nie jest dozwolone,
 • przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.


Podstawa prawna oraz więcej informacji:

 • w § 34 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”,
 • Tabela opłat nr 56 i 57 oraz 23 (ceny promocyjne niższe o 7,5% obowiązujące w platformach internetowych oraz aplikacjach mobilnych) w Cenniku usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) „Taryfa Pomorska”,

 pod adresem: http://www.skm.pkp.pl/dla-pasazera/taryfy-i-przepisy/przepisy

Bilet Dobowy Strefowy  nie stanowi wspólnego biletu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2021/782.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO