Przepisy

Dodatek do Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) "Taryfa Pomorska" - ważny od dnia 28 marca 2024 r.

Dodatek do Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM)  zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Zwiazek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) "Taryfa Pomorska"- ważny od dnia 28 marca 2024 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO