Przepisy

Dodatek do Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) - ważny od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Zwiazek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG) "Taryfa Pomorska"- ważny od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Przejdź do wykazu zmian i archiwalnych wersji taryfy przewozowej.

POŁĄCZENIA SKM

Lębork - Wejherowo
Wejherowo - Gdańsk Śródmieście
Gdynia Gł - Kościerzyna
Gdańsk Gł - Kartuzy
Gdynia Gł - Gdańsk Wrzeszcz przez lotnisko
Gdańsk Główny - Gdańsk Stadion EXPO