Parametry techniczno - eksploatacyjne

SKM zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny Rumia. Jest to linia pierwszorzędna (wg klasyfikacji Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie), funkcjonalnie wydzielona z systemu kolei i przeznaczona wyłącznie dla ruchu pasażerskiego (w szczególności wojewódzkich i lokalnych przewozów pasażerskich), normalnotorowa, dwutorowa, zelektryfikowana napięciem 3000 V prądu stałego.

Linię kolejową charakteryzują podstawowe parametry techniczno - eksploatacyjne, tj.:

1) maksymalna prędkość – 70 km/h,

2) dopuszczalny nacisk osi:

a) na całej długości linii kolejowej nr 250 wynosi 221 kN/oś tj. 22,5 tony/oś,

b) na torach stacyjnych stacji Gdynia Cisowa Postojowa wynosi 221 kN/oś tj. 22,5 tony/oś, z wyjątkiem toru 151, 204 i 205 gdzie dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 148,72 kN/oś tj. 15,2 tony/oś,

3) skrajnia budowli – dla odcinków linii niepoddanych modernizacji - typu „B”, dla odcinków zmodernizowanych po 2016 roku – „GU1”:

a) minimalny rozstaw toru - 3500 mm,

b) minimalna odległość urządzeń - 2200 mm od osi toru dla skrajni typu „B” i 2 000 mm dla skrajni „GU1” (na prostej),

c) nominalna wysokość peronu - 960 mm, w odległości min. 1650 mm od osi toru

4) typ łączności pociągowej – ogólna sieciowa, radiołączność pociągowa PKP PLK S.A., kanał 5,

5) minimalna długość peronów przystanków na linii – 198 metrów,

6) długość drogi hamowania – 485 metrów,

7) linia wyposażona jest w przytorowe urządzenia samoczynnego hamowania pociągów.

 

 

Na linii kolejowej nr 250 znajdują się następujące posterunki ruchu:

Lp.

Nazwa

oznaczenie

lokalizacja

obsługa

1

Nastawnia Zdalnego Sterowania

GG-SKM

st. Gdynia Główna

SKM

2

Obiekt Zdalnego Sterowania

GOr-SKM

st. Gdynia Orłowo

SKM

3

Obiekt Zdalnego Sterowania

Sp-SKM

st. Sopot

SKM

4

Obiekt Zdalnego Sterowania

Gol-SKM

st. Gdańsk Oliwa

SKM

5

Obiekt Zdalnego Sterowania

Wr-SKM

st. Gdańsk Wrzeszcz

SKM

6

Nastawnia Zdalnego Sterowania

G-SKM

st. Gdańsk Główny

SKM

7

Obiekt Zdalnego Sterowania

GCh-SKM

st. Gdynia Chylonia

SKM

8

Nastawnia Zdalnego Sterowania

GCA

st. Gdynia Cisowa Postojowa

SKM

9

Obiekt Zdalnego Sterowania

GC1

st. Gdynia Cisowa Postojowa

SKM

Lp. 1 – NZS Gdynia steruje OZS wymienionym w Lp. 2

Lp. 6 – NZS G-SKM steruje OZS wymienionymi w p. 3-5

Nadzór i operatywne kierowanie ruchem na linii kolejowej nr 250 należy do Dyspozytury Przedsiębiorstwa SKM.

 

 

 

(C) Copyright 2020 PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Dane osobowe w postaci adresu IP oraz plików Cookies przetwarzamy  w celach bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania strony. Klikając przycisk „akceptuje" zgadzają się państwo na przetwarzanie danych w związku z obowiązującymi zapisami art. 13 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. +48 58 721 29 69;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu prawidłowego działania strony internetowej a w szczególności udostępnionego rozkładu jazdy przez Administratora w oparciu o zapisy art. 173 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

b) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie art. 18, 19, 21 oraz 22 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z PKP SKM oraz upoważnione organy kontrolne, na podstawie i w granicach określonych przepisami prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w rozumieniu ww. Rozporządzenia;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane po czasie rozpatrzenia przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. uzgodnionym w porozumieniu  z    Dyrektorem Archiwum Państwowego w Gdańsku;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  (https://uodo.gov.pl/), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza w/w Rozporządzenia;

9. Pobierane od Państwa dane osobowe w formie plików cookies są warunkiem koniecznym do poprawnego i komfortowego korzystania z prezentowanego na stronie rozkładu jazdy pociągów PKP SKM. Szczegóły dotyczące wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W przypadku państwa zgody prosimy nacisnąć "akceptuj", aby móc swobodnie korzystać ze wszystkich funkcjonalności strony.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.